VNG publiceert handreiking bekostiging jeugd-ggz

13-2-2017

Gemeenten kunnen na 2018 de specialistische jeugd-GGZ niet meer contracteren en bekostigen met behulp van de DBC-systematiek. De handreiking Bekostiging Jeugd-ggz Inspanningsgericht ondersteunt gemeenten en aanbieders bij de implementatie van een nieuwe bekostigingswijze voor de jeugd-ggz.

Uitvoeringsvarianten
VNG, GGZ Nederland en programma i-Sociaal Domein adviseren gemeenten met klem om bij de inkoop van jeugd-ggz één van de drie uitvoeringsvarianten te kiezen: inspanningsgericht, outputgericht of taakgericht. Vooral bij de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant leiden eenduidige definities en afspraken tot de grootste beperking van vermijdbare administratieve lasten bij gemeenten en aanbieders.

Onderdelen handreiking
De handreiking bestaat uit drie onderdelen:

  1. Een model voor het onderbouwen van uurtarieven;
  2. Relevante definities en productcodes in de landelijke productcodelijst;
  3. Spelregels voor registratie, berichtenverkeer, declaratie, verantwoording en controle.


Informatiebijeenkomsten
In maart 2017 worden vanuit het programma I-sociaal domein twee regiobijeenkomsten over het beëindigen van de DBC-systematiek georganiseerd. Deze bijeenkomsten richten zich op medewerkers van gemeenten en aanbieders die zich bezig houden met inkoop, bedrijfsvoering en controle.

Voor meer informatie en aanmelden, zie de website van de VNG.