Verblijfsperspectief voor gewortelde kinderen

1-2-2019

Deze week besloot de regering om tot een oplossing te komen voor kinderen die langdurig in Nederland verblijven en buiten het kinderpardon vallen. Een groot deel van deze groep kinderen krijgt hiermee zekerheid over hun verblijf in Nederland. De NVO is hier heel blij mee.

In december ondertekende de NVO samen met andere beroepsverenigingen waaronder het NIP de schadenota. Deze is opgesteld door professor Erik Scherder (hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit) en dr. Elianne Zijlstra en mr. dr. Carla van Os, beide verbonden aan het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De conclusie is dat kinderen die na jarenlang verblijf in Nederland met uitzetting bedreigd worden, extreem kwetsbaar zijn vanwege de voortdurende stress en een gebrek aan stabiliteit.

Door het akkoord komt er nu een verblijfsperspectief voor de kinderen die geworteld zijn in Nederland. Hiermee kunnen ze werken aan herstel en hun toekomst. Uit de uitwerking en toepassing van de nieuwe regels moet blijken of het daadwerkelijk voor alle kinderen een oplossing biedt of dat er toch nog kinderen met uitzetting bedreigd worden.

De Kinderpardonregeling werkte in de praktijk niet en daarom vroegen advocaten het niet eens aan. Wat prettig aan het kinderpardon was dat het erkend werd in beleid dat wortelling een onderwerp is. Nu het Kinderpardon verdwijnt, verdwijnen ook de specifieke gronden voor kinderen. De nieuwe regeling biedt voor de huidige gewortelde kinderen een oplossing. Maar belangen van kinderen zijn niet veranderd in het migratierecht. Wil je belangen van kinderen beschermen en kunnen wegen in individuele beslissingen is een wetswijziging nodig en moet er dus voor ieder kind in het migratierecht een Best Interets of the Child-Assessment (gedragswetenschappelijke rapportage) uitgevoerd worden en een belangeninschatting gegeven worden.

NVO werkt samen met NIP en het Onderzoeks- en Expertisecentrum Kinderen- en Vreemdelingenrecht in een pool van pedagogen en psychologen die op vrijwillige basis bovengenoemde rapportages opstellen. De verwachting is dat door het akkoord de aanvragen van kinderen op basis van worteling zullen afnemen. Dit betreft een deel van de BIC-assessments. In iedere beslissing waar kinderen bij betrokken zijn zou conform kinderrechtenverdrag hun belang gewogen moeten worden. Dus er blijven nog veel zaken over. Daarnaast zullen er waarschijnlijk ook gewortelde kinderen buiten de huidige regels vallen. Daar zullen procedures over blijven gevoerd worden.  

De huidige discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris om in schrijnende zaken een vergunning te verlenen, komt te vervallen. Staatssecretaris Harbers heeft aangegeven dat de IND de bevoegdheid krijgt om bij de eerste aanvraag ook discretionair te toetsen of er nog andere gronden zouden zijn waarom een kind een verblijfsvergunning zou kunnen krijgen. Dat lijkt een uitgelezen moment om dan een BIC-Assessment uit te voeren zodat het belang van het kind een eerste overweging kan vormen bij de beslissingen over het al dan niet toepassen van die bevoegdheid.

Download:
>Kamerbrief staatssecretaris Harbers
>Nieuwsbericht Schadenota