Orthopedagoog-generalist in Wet BIG

5-11-2018

Minister Hugo de Jonge stuurde op 5 november jl. een brief naar de Kamer over de Voortgang actieprogramma Zorg voor de Jeugd. Daarin bevestigt hij de opname van de orthopedagoog-generalisten in de Wet BIG. Dit om de continuïteit van hulp aan jongeren in de overgang naar 18 jaar te bevorderen. Het kabinet beraadt zich nog over de vraag welk wetsvoorstel het meest geëigend is voor opname van de orthopedagoog-generalist in de Wet BIG.

De NVO is heel blij met de herbevestiging en dankt alle leden, hun werkgevers, brancheorganisaties en alle andere samenwerkingspartners voor hun ondersteuning. In onze komende nieuwsbrieven zullen wij hierop terugkomen. We hopen u binnenkort meer te kunnen vertellen over het wetstraject zoals dat nu gaat lopen.  

De Kamerbrief is hier te vinden. De passage over OG is te vinden op pag 5 van de Kamerbrief.