Nog geen BIG-registratie als OG? Registreer u vóór 1 juli 2020

15-5-2020

Per 1 januari 2020 is het beroep orthopedagoog-generalist (OG) opgenomen in het BIG-register. Inmiddels hebben al ruim 1300 OG’ers zich geregistreerd in het BIG-register. Het is fijn om deze voortvarendheid te zien! Orthopedagoog-generalist is nu een wettelijk beschermde beroepstitel. Als u op dit moment een OG-registratie heeft én uw beroepstitel wilt blijven gebruiken, moet u uw registratieaanvraag uiterlijk voor 1 juli 2020 indienen om uw titel te mogen blijven gebruiken en uw bevoegdheid als OG te behouden.

Voor de aanvraag in het BIG-register heeft u onder andere een gewaarmerkte kopie van uw bul nodig. Als NVO hebben we enkele signalen ontvangen van leden die in deze corona-tijd problemen hebben met het aanvragen van een gewaarmerkte kopie. Dit betekent niet dat u zomaar uw beroepstitel kwijt raakt. Mocht u problemen ondervinden met het waarmerken van uw diploma, kunt u zich bij het CIBG melden. Het CIBG zoekt dan samen met u naar een passende oplossing.

Heeft u al wel een BIG-registratie als OG? Denk dan ook aan het activeren van uw registratie in het vernieuwde NVO-Kwaliteitsregister OG