Nieuwe themapagina VNG over vrijgevestigde aanbieders jeugd

3-11-2017

Vrijgevestigde aanbieders zijn een belangrijk onderdeel van het totale aanbod van jeugdhulp binnen een gemeente. De NVO maakt zich samen met andere beroepsverenigingen van vrijgevestigden en in samenwerking met de VNG hard voor de positionering van deze groep. Een paar maanden gelden informeerden we u via deze nieuwsbrief over de intermediair die is aangesteld bij de VNG die aandacht vraagt voor de positie van vrijgevestigde zorgaanbieders. Als aanbieder en gemeente problemen hebben in de samenwerking waar ze samen niet uitkomen, kan de intermediair bemiddelen. Denk hierbij aan knelpunten bij administratie, privacy, inkoop en contracten.

De VNG heeft nu een pagina speciaal voor vrijgevestigden op hun website aangepast. Want inkoop bij vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders is van een ander kaliber dan de inkoop bij instellingen of ziekenhuizen. Psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten en psychiaters kunnen vrijgevestigde aanbieders zijn van jeugdhulp en jeugd-ggz.

Veel informatie voor gemeenten of vrijgevestigden staat nu handig bij elkaar op deze website. Bijvoorbeeld over de intermediair, tips en tricks en veelgestelde vragen.

Onder andere in overleg met de NVO zijn tips en tricks verzameld over voorwaarden die gemeenten kunnen opnemen in het contract met vrijgevestigde aanbieders. Deze tips en tricks kunnen u als vrijgevestigde orthopedagoog in de jeugdhulp helpen in uw contacten met de gemeente.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Marieke Visser (beleidsmedewerker NVO) via m.visser@nvo.nl.