Kamer organiseert gesprek over werkervaringsplaatsen

21-12-2016

Op verzoek van de Tweede Kamerleden John Kerstens (PvdA) en Paul Ulenbelt (SP) zal er begin 2017 een rondetafelgesprek plaatsvinden over de situatie van pas afgestudeerden. Volgens initiatiefnemers duiken steeds geluiden op dat jongeren na het afstuderen slechts in een stage of werkervaringsplaats aan de slag kunnen. Onduidelijk is dan vaak of het echt om een stage of werkervaringsplaats gaat of dat eigenlijk sprake is van een arbeidsovereenkomst. NVO, NIP en de Stichting Masterpsychologen hebben eind 2015 een enquête uitgezet waarvan de resultaten begin 2016 zijn uitgelicht in het tv-programma De Monitor. Dit leidde tot aandacht in de media, de Tweede Kamer en een Plan van Aanpak van Minister Asscher (SZW).

Door middel van dit rondetafelgesprek willen initiatiefnemers meer zicht krijgen op de mate waarin bedoeld fenomeen zich voordoet, of en zo ja welke sectoren daar het meest vatbaar voor zijn en welke mogelijke oplossingen voorhanden zijn. Uit onderzoek van het Ministerie van SZW en een meldpunt van FNV Jong blijkt dat het met name gaat om de sectoren GGZ, architectuur en marketing/communicatie. De Tweede Kamerleden denken eraan om vakbonden, beroepsverenigingen, werkgeversorganisaties, onderwijsinstellingen als ook de Inspectie SZW uit te nodigen voor dit gesprek.

NVO en NIP zijn positief over het initiatief dat de Tweede Kamer nu neemt zodat alle partijen om tafel komen. Daar hebben we ons ook voor ingezet. Inhoudelijk hebben we bij beide Kamerleden aangegeven dat het niet alleen moet gaan om het arbeidsvoorwaardelijke van een stage of werkervaringsplaats na afstuderen, maar evenzeer over de kwaliteit en borging van de werkzaamheden die stagairs/WEP’ers uitvoeren, het bepalen van leerdoelen en de begeleiding daarbij. Anders is het risico groot dat het slechts als een cao-vraagstuk wordt aangevlogen, terwijl het breder is. Uiteraard willen we ook een bijdrage leveren aan dit gesprek.

Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met Jos Driessen (beleidsmedewerker) via J.Driessen@nvo.nl.