Inwerkingtreding BIG-register voor orthopedagoog-generalist per 1-1-2020

2-12-2019

Op 21 november 2019 is in het Staatsblad het koninklijk besluit gepubliceerd dat de inwerkingtreding van o.a. de Wet Zorg en Dwang en opname van de orthopedagoog-generalist in het BIG-register per 1 januari 2020 regelt. Daarnaast regelt dit besluit ook inwerkingtreding van de Wet verplichte GGZ per 1 januari 2020.

Bekijk hier het besluit in het Staatsblad