Het VN-kinderrechtenverdrag als leidraad voor orthopedagogen

19-1-2018

“Het kinderrechtenverdrag is voer voor orthopedagogen. Het is een prachtig document waarin beschreven staat wat kinderen nodig hebben – en waar ze recht op hebben – om zich goed te kunnen ontwikkelen”, dit stelt Carla van Os in het artikel “Het Kinderrechtenverdrag als leidraad voor orthopedagogen". Carla van Os is onderzoeker bij het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht van de Rijksuniversiteit Groningen.

Ook binnen de overheidsbeleid vormt het kinderrechtenverdrag de grondslag voor het jeugdbeleid. “Veilig, gezond en kansrijk opgroeien, ontwikkelen en meedoen”, dat is de kern waarmee Nederland zich heeft verbonden aan het kinderrechtenverdrag. Als NVO sluiten wij ons hier volledig bij aan. Onder andere in onze beroepscode geven wij invulling aan artikel 3 van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind dat ons allen oplegt om in ons handelen en in de besluiten die we nemen de belangen van het kind de eerste overweging te laten zijn.