De OG en GZ-psycholoog als Wzd-functionaris én OG in de BIG

14-6-2019

Deze week vond het Kamerdebat plaats over de wijziging van de Wet zorg en dwang (Wzd) in verband met de invoering van de Wzd-functionaris. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat naast artsen ook orthopedagogen-generalisten en gz-psychologen deze functie kunnen vervullen.

In het debat ging het dan ook vooral over deze nieuwe positie voor gedragswetenschappers, omdat juist zíj, in deze sector, een toegevoegde waarde hebben. Mensen met een beperking zijn immers niet ziek, gedragsvraagstukken komen veelal voort uit de beperking en kunnen, door gedragsmatige interventies, sterk verminderen.

De NVO was tot het allerlaatst actief om deze positie voor gedragswetenschappers te bewerkstellingen; zo stuurde zij samen met de VGN en het NIP afgelopen vrijdag nog een brief aan de minister om een bepaalde passage te wijzigen.

De Aanpassingswet waar de Kamer over sprak, regelt ook de opname van de orthopedagoog-generalist in de wet BIG. Komende week vindt de stemming plaats over het wetsvoorstel en de ingediende amendementen en moties. Wij houden u zéker op de hoogte over de uitslag.