De OG als regiebehandelaar in de ggz? NVO vraagt politieke aandacht

24-1-2020

Per 1 januari is de OG een BIG-beroep. Maar dat betekent niet per definitie dat de OG ook als regiebehandelaar vergoede zorg kan bieden in de volwassenen ggz. Hiervoor is een aanpassing van het Kwaliteitsstatuut nodig. Als NVO lobbyen we hier al tijden voor. Juist voor bepaalde doelgroepen in de ggz, die nota bene op wachtlijsten belanden, heeft de orthopedagoog-generalist specifieke expertise die als regiebehandelaar wenselijk is.

Bureaucratische, door veldpartijen zélf gecreëerde procedures, zorgen ervoor dat dit nog steeds niet geregeld is. Om met ingang van 2021 wél vergoede zorg te kunnen bieden, is snelle actie noodzakelijk. Daarom schreven we als NVO, ondersteund door P3NL, GGZ Nederland en MIND, een brief aan de Tweede Kamer ter voorbereiding op het Algemeen Overleg GGZ dat op 29 januari plaatsvindt.

>> lees hier de brief