BIG geregistreerd als OG? Activeer óók uw registratie in het NVO Kwaliteitsregister!

25-6-2020

Registreren in het BIG-register is sinds 1 januari 2020 mogelijk voor orthopedagogen-generalist en ruim 1350 OG’ers hebben dat inmiddels gedaan! Bent u orthopedagoog-generalist met een BIG-registratie? Vergeet dan niet om óók uw registratie in het NVO Kwaliteitsregister te activeren! We vertellen u graag hoe dit werkt en wat hiervan voor u en uw werk de meerwaarde is.

Meerwaarde NVO Kwaliteitsregister
De combinatie van relevante werkervaring, scholing én reflectie maakt dat u vakbekwaam bent en dat cliënten erop kunnen vertrouwen dat u juist voor hún zorgvraag de juiste professional bent. Voor het BIG-register geldt voor de orthopedagoog-generalist op dit moment nog geen herregistratieplicht. Dit gaat op termijn wel gelden. Dat zal dan enkel gaan om het aantonen van werkervaring. Onze beroepsgroep vindt dat ook bij- en nascholing én reflectie essentieel zijn om uw vakbekwaamheid bij te houden. Met het BIG-register kunt u niet aantonen dat u dat ook werkelijk doet, met het NVO-Kwaliteitsregister wel. Overigens kennen vrijwel alle andere beroepsgroepen in de zorg (met uitzondering van de GZ-psycholoog) zo’n Kwaliteitsregister. Cliënten en werkgevers waarderen die registers. Voor de orthopedagoog-generalist is opname in het Kwaliteitsregister van de NVO een essentiële aanvulling op de registratie in het BIG.

In onze vorige nieuwsbrief schreven we over het project dat we starten. Als NVO willen we onze Kwaliteitsregisters gebruiksvriendelijker maken en onze herregistratie-eisen actualiseren. In de toekomst zouden we graag zien dat u met één druk op de knop een portfolio opstelt van uw deskundigheden.

Wat is het verschil met nu?
Per 1 januari 2020 noemen we onze NVO-verenigingsregisters, NVO Kwaliteitsregisters. Voor u als orthopedagoog-generalist is er op dit moment nog niet veel veranderd. Tot 31 december 2020 is uw registratie vanuit het ‘oude’ verenigingsregister vanzelf overgegaan in het huidige Kwaliteitsregister. Vanaf 1 januari 2021 is een voorwaarde voor registratie in het NVO Kwaliteitsregister echter een registratie in het BIG-register. Bent u op dat moment niet-BIG-geregistreerd dan komt uw registratie in het NVO-Kwaliteitsregister te vervallen. Door uw BIG-nummer en BIG-bewijs toe te voegen in uw PE-dossier, zorgt u ervoor dat uw registratie als orthopedagoog-generalist bij de NVO geactiveerd blijft, ook na 1 januari 2021.

Hoe zit het met mijn herregistratiedatum?
Uw huidige herregistatiedatum bij de NVO blijft van kracht. U kunt de scholingen, werkervaring, intervisie en andere activiteiten van de afgelopen vijf jaar dus gewoon blijven opvoeren in PE. Uw exacte herregistratiedatum vindt u in uw PE-dossier. Voor het BIG-register geldt voor de orthopedagoog-generalist op dit moment nog geen herregistratieplicht. Dit gaat op termijn wel gelden. Dat zal dan enkel gaan om het aantonen van werkervaring. Onze beroepsgroep vindt dat ook bij- en nascholing én reflectie essentieel zijn om uw vakbekwaamheid bij te houden. Met het BIG-register kunt u niet aantonen dat u dat ook werkelijk doet, met het NVO-Kwaliteitsregister wel.

Regel direct uw registratie in het NVO Kwaliteitsregister
Als u de bevestiging van uw BIG-registratie als OG heeft ontvangen, kunt u daarna uw BIG-registratienummer én BIG-bewijs invoeren in uw PE-online omgeving op de NVO-website. Daarmee activeert u uw registratie in het vernieuwde NVO Kwaliteitsregister OG. Log in op MijnNVO via https://mijn.nvo.nl/login. Ga vervolgens naar uw herregistratiedossier in PE-online. Daar kunt u onderaan uw BIG-gegevens toevoegen.

Voor meer informatie: