Beroepenstructuur orthopedagogische zorg

21-8-2020

Orthopedagogische zorg is gericht op opvoeding en ontwikkeling en betrekt altijd en planmatig het systeem. Het is een unieke vorm van zorg in de jeugdhulp, onderwijs, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en volwassenen-ggz. Als cliënt, verwijzer en werkgever wil je kunnen vertrouwen op de vakbekwaamheid van een ortho-pedagoog. Vakbekwaamheid staat daarom centraal in de beroepenstructuur; wat zijn de competenties waarover een orthopedagoog moet beschikken, hoe ontwikkelt een orthopedagoog die en hoe houdt hij die na zijn opleiding bij?

De NVO herkende veel van haar uitgangspunten in het recente advies De B van Bekwaam van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en benut dat advies voor de verdere ontwikkeling van haar beroepenstructuur.

> Lees verder