Aandacht voor kind in de knel door corona

15-1-2021

Als NVO maken we ons in deze lockdown periode zorgen over kinderen en jongeren die ontwikkelingsrisico’s lopen. Door de lockdown worstelen veel gezinnen, professionals en beleidsmakers met de gevolgen van crisismaatregelen die geen rekening houden met de schadelijke effecten voor kinderen en jongeren op de langere termijn. Voor de achterstanden op het gebied van onderwijs wordt veel aandacht gevraagd. Dit delen we natuurlijk als NVO. We missen echter aandacht voor de sociaal emotionele en psychische problematiek die deze corona periode veroorzaakt bij kinderen en jongeren. Vandaar dat de NVO afgelopen week een statement ondersteunde van het NJI om samen met kinderen en jongeren te zoeken naar duurzame oplossingen voor hardnekkige maatschappelijke problemen die door de coronacrisis zijn toegenomen, zoals kansenongelijkheid. De NVO vindt dat we moeten gaan anticiperen op wat straks nodig is; als het gaat om leerachterstanden, maar ook om schade die kinderen en gezinnen sociaal-emotioneel hebben opgelopen en de gevolgen van (toenemende) armoede.  

> Bekijk hier het statement