Vacatures 07-02-2024

De NVO zoekt voor het College van Beroep een nieuwe voorzitter

De NVO heeft twee tuchtrechtelijke instanties, het College van Toezicht en het College van Beroep. Beide colleges hebben als taak om te oordelen over ingediende klachten tegen het beroepsmatig handelen van leden van de vereniging. Het College van Beroep beoordeelt klachten in beroep en doet een finale uitspraak. Belangrijk doel is om te leren van klachten. Daarom worden de uitspraken van de Colleges (geanonimiseerd) gepubliceerd op de website van de NVO en regelmatig besproken in het verenigingsblad. 

De voorzitter van het College van Beroep heeft een onafhankelijke positie en kan geen lid zijn van de NVO. De voorzitter wordt benoemd voor een periode van vier jaar. Daarna kan deze periode nog eenmaal voor vier jaar worden verlengd. De voorzitter ontvangt voor deze nevenfunctie een vacatievergoeding en een reiskostenvergoeding.

Belangstellenden nodigen wij uit vóór maandag 18 maart 2024 een reactie met motivatie en CV te sturen aan: NVO College van Beroep, ter attentie van Jolande Pfeiffer, ambtelijk secretaris College van Beroep, Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht of per mail: collegevanberoep@nvo.nl


> Meer informatie Beroepscode en tuchtrecht