Studiedag 24-05-2024 Geaccrediteerde activiteit Openbaar

Studiemiddag LZMG+: Herkennen van epilepsie, met vallen en opstaan

Epilepsie; een thema dat door orthopedagogen vaak is genoemd in evaluaties van studiemiddagen van het NVO netwerk LZMG+. Daarom organiseren we als netwerk een studiemiddag over epilepsie:  Wat zijn de verschijningsvormen van epilepsie en wanneer lijkt het op epilepsie maar is het iets anders? Hoe houden we rekening met (gevolgen van) epilepsie tijdens diagnostiek en in begeleiding? Het NVO netwerk sluit de vrijdagmiddag feestelijk af met een netwerkborrel, om elkaar weer fijn live te ontmoeten en kennis te delen.

Lezing:  “Een introductie in de epilepsie” door Britt van Vliet
Britt van Vliet werkt als gz-psycholoog bij SEIN met expertise in neuropsychologie bij kinderen met epilepsie. Daarnaast geeft zij gastcolleges bij de RINO en bij de RUG. In deze lezing geeft zij een introductie in de epilepsie en uitleg over neuropsychologische onderzoeken bij kinderen met epilepsie. Epilepsie is een chronische hersenaandoening die primair wordt gekenmerkt door epileptische aanvallen. Afhankelijk van de focus van de epileptische ontladingen, dat wil zeggen, de plek in de hersenen waar de epileptische aanvallen ontstaan, treedt een tijdelijke verstoring op in bijvoorbeeld het bewustzijn, de motoriek, het cognitief functioneren of de sensorische functies. In deze introductie over epilepsie ga ik aan de hand van beeldmateriaal hier meer uitleg over geven, er is geen basiskennis over epilepsie vereist! 

Tijdens deze lezing komt de meerwaarde van neuropsychologische onderzoeken bij kinderen met epilepsie aan bod, zoals; welke informatie kan er uit een neuropsychologisch onderzoek gehaald worden, welke adviezen kunnen voor het dagelijks leven (school, dagbesteding, woongroep) nuttig zijn. 

Lezing: “ Psychologische behandeling bij epilepsie en een introductie van PNEA” door Anneke Seigers
Anneke Seigers werkt als GZ-psycholoog bij SEIN met expertise in behandeling bij kinderen, jongeren en mensen met een verstandelijke beperking. Mensen met epilepsie hebben een grote kans op het ontwikkelen van psychische klachten. Denk hierbij aan angst voor aanvallen, wisselende stemmingen, zelfbeeldproblematiek of vervelende gedachten. Tijdens deze lezing ga ik dieper in op de verschillende behandelmogelijkheden; welke behandelvormen worden vaak ingezet (denk onder andere aan CGT, PMT, ACT, EMDR) en op welke manier wordt het systeem betrokken, ouders, broertjes, zusjes, school, partner, begeleiders, ed.. Ook sta ik bij deze lezing stil bij PNEA (Psychogene, niet-epileptische aanvallen). Wat houdt deze diagnose in, hoe wordt de diagnose gesteld en wat zijn behandelmogelijkheden?

Lezing: “Epilepsie en co-morbiditeit" door Jasmijn Bracke
Bij kinderen en jongeren met epilepsie wordt relatief vaak een co-morbide stoornis, zoals ADHD of ASS geclassificeerd. Een dubbeldiagnose brengt andere uitdagingen met zich mee dan wanneer er sprake is van enkel epilepsie. Hoe komt het dat de prevalentie van ontwikkelingsstoornissen zoveel hoger is bij kinderen met epilepsie? En hoe kunnen we hen zo goed mogelijk ondersteunen? 

Lezing: “Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie ( LWOE)" door Petra Goudappel
Leerlingen met epilepsie hebben specifieke ondersteuningsbehoeften op het gebied van didactiek, sociaal-emotionele ontwikkeling en omgaan met epilepsie. De ambulant onderwijskundig begeleiders van LWOE begeleiden leerlingen, ouders en scholen om de leerontwikkeling van kinderen met epilepsie te blijven stimuleren en om het onderwijs en alles wat ermee samenhangt zo passend mogelijk te maken.

Lezing: “De brede ontwikkeling van een kind met epilepsie” door Lisette van Gemert;
Aan de hand van (complexe) casuïstiek wordt duidelijk op welke manier epilepsie van invloed kan zijn op de brede ontwikkeling van kinderen. Epilepsie heeft invloed op kindfactoren zoals de informatieverwerking, cognitieve ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. De complexiteit en onvoorspelbaarheid van epilepsie heeft ook invloed op het gezin

Wil je (meer) leren over epilepsie en in één middag op de hoogte zijn van de recente inzichten op wetenschappelijk gebied? Dan is deze middag bedoeld voor jou! De middag is toegankelijk voor mensen met en zonder voorkennis op het gebied van epilepsie.

Het programma
12:30-13:00u Inloop en ontvangst met koffie/thee
13:00-13:10u Welkomstwoord door drs. I. Noureldin-Hop
13:15-14:00u Eerste lezing door drs. B. Van Vliet (SEIN)
14:00-14:10u Korte pauze
14:10-14:55u Tweede lezing door drs. A. Seigers (SEIN)
14:55-15:15u Pauze
15:15-16:45u Mw. J. Bracke, Msc,  (Berkenschutse), mw. P. Goudappel (LWOE), mw. Drs. L. van Gemert (Berkenschutse en Kempenhaeghe)
16:45-17:30u Afsluiting en (netwerk)borrel

We hopen je graag te mogen verwelkomen op 24 mei!

Gratis annuleren kan tot 2 weken voor aanvang van de bijeenkomst. Daarna worden de volledige kosten in rekening gebracht.


Locatie:
Restaurant Hout & Hop/ Dotslash Utrecht
Europalaan 100
3526 KS , Utrecht
Bekijk op kaart
Kosten:
Tarief NVO lid 65: €65.00
Tarief niet lid 130: €130.00
Meer informatie:
Neem contact op met
Ingeborg van Impelen
Bekijk de website
Accreditatie:
Bijeenkomst is geaccrediteerd: Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) 4,5 punten herregistratie, 1 punt diagnostiek, 1 punt overige taken

Studiemiddag LZMG+: Herkennen van epilepsie, met vallen en opstaan
24 mei 2024, 10:30 uur - 15:30 uur , Utrecht
NVO: Epilepsie
24 mei 2024, 10:30 uur - 15:30 uur , Utrecht

Ben je lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid