Externe activiteit 02-04-2024 - 17-12-2024 Geaccrediteerde activiteit Openbaar

King nascholing: CGt bij trauma met specifieke aandacht voor K&J

Kinderen kunnen vaak moeilijk vertellen over wat er aan de hand is, waarbij het belangrijk is te kijken hoe je als hulpverlener in het gedrag kan signaleren en het gezin en de jeugdige kunt voorbereiden op de traumabehandeling. Hoewel posttraumatische stress een normale reactie is na het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen, kan het leiden tot problemen wanneer de stressreacties te lang aanhouden, en interfereren met het functioneren van een kind of jeugdige. Gevolg kan zijn dat kind of jeugdige problemen gaat ervaren op verschillende levensgebieden zoals school en in de sociale omgang, en er een stagnering in de ontwikkeling kan ontstaan. Wanneer het functioneren dusdanig en voor langere tijd wordt beïnvloedt, wordt gesproken van een posttraumatische stress stoornis.

In de Eendaagse workshop CGt bij trauma behandeling wordt er stilgestaan bij verschillende behandelvormen en indicatiegebieden en er komen interventies aan bod vanuit deze behandelvormen; traumagerichte CGT, imaginaire exposure, exposure in vivo, gedragsexperimenten, cognitieve herstructurering (bijv. schrijfopdrachten, taartpunt techniek). Tenslotte wordt er aandacht besteed aan stabilisatie (stressregulatie) en lichaamsgerichte, meer creatieve technieken bij kinderen en jeugdigen. In het kader van herstel na trauma en versterking van de coping en veerkracht van de jeugdige is er aandacht voor terugvalpreventie en betrekken van de context.

De rol van de hulpverlener in de behandeling van trauma wordt deze dag centraal gesteld, met nadruk op de toepassing van cognitief-gedragstherapeutische interventies bij kinderen en jeugdigen. De technieken die aan bod komen zijn tevens toepasbaar bij volwassenen. 

Workshopdata:

  • Cursus van 2 apr 2024
  • Cursus van 17 dec 2024

Locatie:
Aristo Amsterdam en Crown Business Center Key-Point Leiden
Accreditatie:
Meer informatie: https://www.kingnascholing.nl/cursussen/cgt-bij-trauma-met-specifieke-aandacht-voor-k-j#accreditations

Inschrijving niet meer mogelijk
King nascholing: CGt bij trauma met specifieke aandacht voor K&J
2 april 2024, 7:30 uur - 17 december 2024, 15:45 uur
CGt bij trauma met specifieke aandacht voor K&J
2 april 2024, 7:30 uur - 15:45 uur

Ben je lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid