Beroepscode en tuchtrecht Overig

Welke beroepscode geldt voor mij en hoe zit dat bij samenwerking met andere professionals?

Als een (ortho)pedagoog lid is van de NVO, dan is deze verbonden aan de NVO-beroepscode. Hoe zit dat als de (ortho)pedagoog ook geregistreerd is bij SKJ of in het BIG-register? En wat als je als NVO-lid samenwerkt met andere professionals? Kan er dan een andere beroepscode gelden?

Een (ortho)pedagoog die lid is van de NVO, heeft zich verbonden aan de NVO-beroepscode. Het handelen van de (ortho)pedagoog kan dan door het tuchtcollege van de NVO getoetst worden aan de regels van de NVO-beroepscode.

Wanneer het handelen van een (ortho)pedagoog wordt getoetst door het SKJ-college of het BIG-tuchtcollege, dan wordt er getoetst op de professionele standaard. De professionele standaard is het geheel aan regels dat geldt voor een professional en bestaat bijvoorbeeld uit wet- en regelgeving, richtlijnen, beroepscode en tuchtrechtuitspraken. Voor het SKJ-register en BIG-register is daarbij van belang hoe de (ortho)pedagoog is geregistreerd.

BIG-register

Ben je als orthopedagoog-generalist geregistreerd in het BIG-register, dan geldt voor jou de NVO-beroepscode.
Ben je als gz-psycholoog geregistreerd in het BIG-register, dan geldt voor jou de NIP-beroepscode.
Ben je geregistreerd als beide? Geef dan bij een eventuele klacht duidelijk aan bij het tuchtcollege op basis van welk beroep je hebt gehandeld en welke beroepscode daarbij hoort.

SKJ

Ben je bij SKJ geregistreerd als master-pedagoog, master-orthopedagoog of postmaster-orthopedagoog, dan geldt voor jou de NVO-beroepscode.
Ben je geregistreerd als jeugd- en gezinsprofessional, dan geldt voor jou de BPSW-beroepscode.

Welke beroepscode geldt bij samenwerking?

Iedere beroepsgroep kent een eigen beroepscode. Elke professional is verantwoordelijk voor zijn eigen aandeel in de hulpverlening en wordt daarbij getoetst op zijn eigen beroepscode. De basis van de verschillende beroepscodes is vergelijkbaar. Iedereen in een team handelt namelijk op basis van dezelfde wet- en regelgeving. De zorgvuldigheidseisen voor toestemming voor behandeling of voor doorbreking van het beroepsgeheim, zijn grofweg hetzelfde. De beroepscode kent een kleur van een beroepsgroep. Zo kijken (ortho)pedagogen naar de context van de cliënt en laten het belang van de jeugdige/cliënt altijd voorop staan. Die kleur van de beroepsgroep zie je terug in bepaalde zorgvuldigheidseisen.

Als er een verschil van inzicht optreedt bij een casus, komt dat meestal niet door een bepaling in de beroepscode. Dit hangt eerder samen met een andere professionele afweging van een situatie. Mocht er in de praktijk een dergelijk verschil van inzicht optreden bij een casus, neem dan voor advies contact op met het spreekuur beroepsethiek van de NVO. Het spreekuur vindt iedere maandag en donderdag plaats van 09.30 - 12.30 uur: 030 - 232 24 07, toets 2 of per mail via vragenberoepsethiek@nvo.nl.