Beroepscode en tuchtrecht Toestemming

Blokkeringsrecht bij het afnemen van klassikale testen

Ouders met gezag geven toestemming voor het doen van onderzoek/observatie of het afnemen van een test bij hun kind. Zij hebben ook het recht om als eerste kennis te nemen van de uitslag van een test en te besluiten of deze informatie gedeeld mag worden met school. Het zogenaamde blokkeringsrecht (art 40 NVO beroepscode). 

Maar hoe geeft u dit nu vorm bij klassikale testen zoals de NIO?

Ouders nemen als eerste kennis van onderzoeksuitslagen

Normaliter is het volgens de NVO beroepscode zo dat ouders als eerste kennis nemen van dergelijke onderzoekuitslagen. Ook al wordt de test klassikaal afgenomen; het is een individuele test die iets zegt over het individuele kind. 

Dit is niet altijd haalbaar gezien de grote hoeveelheid kinderen.

Alternatieve werkwijze

Als het praktisch gezien in te bouwen is in het proces dat ouders eerst kennis nemen van de uitslag, voordat de school er kennis van neemt, dan heeft dat de sterke voorkeur.

Is dat echter niet mogelijk? Dan is de volgende werkwijze een zorgvuldig alternatief:

  • De ouders worden van te voren ingelicht over het afnemen van het groepsonderzoek, om welk(e) onderzoek(en) het precies gaat en of er bevindingen worden gedaan over de individuele leerling. Het is aan te bevelen dit zowel in de schoolgids als per brief, enige tijd voordat het onderzoek plaatsvindt, te doen.
  • De ouders geven expliciet toestemming voor het afnemen van groepsonderzoek, bij voorkeur schriftelijk. Door de school kan voor dit doel een toestemmingsformulier aan ouders worden verstrekt.
  • De ouders worden in de gelegenheid gesteld om eventueel bezwaar te maken tegen het deelnemen van de leerling aan het groepsonderzoek.
  • De ouders kunnen aangeven of zij er bezwaar tegen hebben dat de uitkomsten eerst aan de school worden gestuurd en daarna aan de ouders óf dat de uitkomsten tegelijkertijd naar de ouders en de leerling en naar de VO-school worden gestuurd. De keuze van de ouders wordt vastgelegd in het leerlingdossier.  
  • De (ortho)pedagoog draagt de professionele verantwoordelijkheid voor diens inbreng in het team op basis van de bevindingen en conclusies uit het onderzoek.
  • De ouders krijgen op hun verzoek inzage in en afschrift van de testuitslagen en rapportage. De (ortho)pedagoog biedt aan toelichting op zijn bevindingen en conclusies te geven.
  • De (ortho)pedagoog gaat na of er op grond van de uitslag en het schooladvies een noodzaak is om de uitkomsten alsnog eerst met de ouders te bespreken. Die noodzaak kan bijvoorbeeld gelegen zijn in een onverwachte score of ( te verwachten) vragen of zorgen bij ouders over het plaatsingsadvies voor het VO. De professionele verantwoordelijkheid van de (ortho)pedagoog brengt in dat geval mee dat deze zelf een zorgvuldige afweging maakt.