Beroepscode en tuchtrecht Toestemming

Als ouders met gezag nog bij elkaar zijn, is toestemming van één ouder voldoende?

Wat als beide ouders met gezag nog bij elkaar zijn, is het dan voldoende als één van beiden toestemming geeft voor behandeling? En hoe zit het bij toestemming voor het delen van informatie met derden zoals school?

Er is hierbij een verschil tussen toestemming voor behandeling, begeleiding of onderzoek en toestemming voor het verstrekken van informatie aan derden.

Toestemming voor behandeling, begeleiding of onderzoek

Voor hulp, behandeling, begeleiding, diagnostiek, wetenschappelijk onderzoek en dergelijke is er toestemming van beide gezaghebbende ouders nodig

Nog steeds kan het daarbij dan zo zijn dat één ouder met het kind bij de pedagoog komt. Overtuig je ervan dat de toestemming inderdaad van beide ouders is en zorg ervoor dat je contactgegevens hebt van beide ouders. Zo kun je na de intake het behandelplan aan beide ouders voor akkoord voorleggen. Bij twijfel over de toestemming leg je contact met de andere ouder, om de toestemming te verifiëren.

Toestemming voor informatieverstrekking

Als het gaat om toestemming voor informatieverstrekking, mag ervan uit worden gegaan dat de ene gezaghebbende ouder mede namens de andere gezaghebbende ouder toestemming geeft, tenzij:

  • er aanwijzingen zijn dat de andere ouder het er mogelijkerwijs niet mee eens is;
  • de informatieverstrekking de andere ouder raakt;
  • de informatieverstrekking verstrekkende/ingrijpende gevolgen kan hebben.