Susan Jägers

Afbeelding: 13 Susan Jägers

De ledenraad heeft de mooie taak om de wensen van de leden te verbinden met het bestuur. Ik vind het geweldig om hier deel van te kunnen uitmaken. Het lijkt mij waardevol als mijn bijdrage ertoe kan leiden dat de kwaliteit van de (ortho)pedagogiek nog breder wordt gedragen in onze samenleving dan nu al het geval is.

In de ledenraad, zal ik staan voor oprechtheid, transparantie, samenwerken en verbinding. Ik heb een frisse blik, handel oplossingsgericht en ben enthousiast. Mooie ingrediënten om de verbinding tussen leden en bestuur in stand te houden! Binnen de Raad voor de kinderbescherming ben ik sinds 3,5 jaar lid van de ondernemingsraad en vertegenwoordig ik de medewerkers. Dit doe ik met ontzettend veel plezier en ik ben dus bekend met de brugfunctie van een orgaan zoals de ledenraad.