Wanneer moet ik wijzigingen doorgeven t.b.v. de contributie(categorie) en hoe doe ik dat?

Schriftelijk of per mail vóór 1 november voorafgaand aan het volgende contributiejaar.