Tweede Kamer zet met volle kracht in op 300 orthopedagogen-generalist als regiebehandelaar

20-11-2020

Op donderdag 19 november voerde de Tweede kamer een debat over o.a. de wachtlijstproblematiek in de ggz. Vooraf hadden zowel de NVO als de Nederlandse ggz aandacht gevraagd voor de orthopedagoog als regiebehandelaar. De NVO wees erop dat de tenminste 300 orthopedagogen-generalist die nu in de ggz werken direct en zonder verdere opleiding, inzetbaar zijn als regiebehandelaar.

In het debat in Tweede Kamer was zoveel en expliciete aandacht voor het vraagstuk dat dit leidde tot een motie van de PvdA, die ook VVD, D66, GroenLinks en CDA ondertekenden. De staatssecretaris moest de motie echter ontraden, simpelweg omdat hij niet in de positie is dit te regelen. Veldpartijen zijn hiervoor namelijk aan zet. Echter, omdat die er samen niet uit kwamen, kreeg het Zorginstituut Nederland doorzettingsmacht.

De staatssecretaris wees erop dat het Zorginstituut in december die doorzettingsmacht concreet realiseert. Het debat van donderdag maakt duidelijk dat nu niet alleen de NVO en dNLggz daar bovenop zullen zitten, maar ook de Tweede Kamer.     

Download: