Tweede Kamer vraagt aandacht voor continuïteitsvraagstuk OG

2-6-2016

Tijdens een overleg over de GGZ op 26 mei jl. in de Tweede Kamer heeft Pia Dijkstra (D66) meerdere malen aan de minister gevraagd of versnelde opname van de orthopedagoog generalist (OG) in de Wet BIG mogelijk is, dan wel een tijdelijke regeling voor de beroepsgroep zodat zij toch als regiebehandelaar in de ggz kunnen fungeren met ingang van 2017. De NVO had vooraf input geleverd aan de Kamer. De minister gaf aan dat er een regeling komt om de overgang 18-/18+ op te vangen doordat de behandeling met maximaal een jaar kan doorlopen wanneer de behandelaar postmaster SKJ-geregistreerd is. Hierop reageerde Dijkstra dat deze regeling niet voldoende is, omdat de OG ook al de doelgroep 18+ in behandeling heeft en juist voor de doelgroep met GGZ en een verstandelijke beperking het regiebehandelaarschap nodig is. Nu dreigt er een gat te ontstaan tussen invoering hiervan en opname in het BIG-register. De minister erkent dit probleem, maar wil niet tornen aan het model-Kwaliteitsstatuut GGZ zoals dat door veldpartijen is vastgesteld.

Het CDA heeft onlangs ook Kamervragen gesteld en deze zijn inmiddels beantwoord door de minister. De antwoorden van de minister op die vragen zijn in lijn met de brief die de minister een paar weken geleden aan de NVO stuurde. De NVO vond die antwoorden echter niet bevredigend en stuurde daarom per kerende post een brief retour. De NVO wacht nog op antwoord op haar laatste brief.

Inmiddels is de NVO volop met opleidingsinstellingen aan de slag om hen te helpen zich voor te bereiden op de veranderingen die opname in de Wet BIG met zich meebrengt. Onder andere daarover overleggen de NVO en het ministerie over een paar weken. Voor de zomer zal de NVO nog een bericht plaatsen op de website en in de nieuwsbrief met de laatste stand van zaken over dit onderwerp.

De meest recente brief van de NVO aan minister Schippers vindt u hier.
Voor eerdere berichtgeving over dit onderwerp klikt u hier.