NVO verzoekt minister oplossing te zoeken voor dreigend continuïteitsprobleem

22-2-2016

In onze nieuwsbrief en op de website lieten we al weten dat we als NVO allesbehalve gelukkig zijn met de uitwerking van het Model Kwaliteitsstatuut GGZ in limitatieve lijstjes professionals. We betreuren die lijstjes, maar nu ze eenmaal zo zijn bepaald in een Bestuurlijk Overleg, is ook een probleem dat de orthopedagoog generalist in die lijstjes ontbreekt. Concreet ontstaat daarmee vanaf 2017 een continuïteitsprobleem voor cliënten die nu door orthopedagogen generalist worden behandeld.

De NVO regelde dat de meeste zorgverzekeraars voor cliënten die 18 jaar worden de behandeling vergoeden totdat die is afgerond, dus (ver) na het 18e jaar. Die behandelaar moest dan tot eind van dit kalenderjaar echter wel hoofdbehandelaar zijn. De orthopedagoog generalist kon dat zijn, omdat de minister de beroepsgroep heeft aangewezen. Hoe moet dat als er vanaf 2017 geen hoofdbehandelaar meer is en als het Kwaliteitsstatuut de orthopedagoog generalist niet als regiebehandelaar noemt?

De cliëntengroep ’18-/18+’ is niet de enige groep waarvoor nu een continuïteitsvraag dreigt; dat geldt ook voor de categorie jongeren tussen 18 en 25 jaar die een behandeling starten en voor cliënten met een beperking die een ggz-zorgvraag hebben. De NVO verzocht de minister per brief om zo snel mogelijk met een oplossing te komen.

In aansluiting daarop bracht de NVO met bijgaande brief het continuïteitsvraagstuk ook onder aandacht van het Zorginstituut Nederland. Dat instituut kreeg op 16 februari het Kwaliteitsstatuut aangeboden door de veldpartijen en gaat het model nu beoordelen.