Inspectie SZW pakt werkervaringsplekken aan met vacaturescan

5-7-2016

Om werkervaringsplekken aan te pakken wil de inspectie SZW vacatureteksten gaan scannen. Hierbij kijken ze of een onderneming niet gewoon op zoek is naar een zo goedkoop mogelijke arbeidskracht. Op basis van de vacaturescan zal de Inspectie SZW een aantal ondernemingen selecteren waar het komende jaar een onderzoek zal plaatsvinden.

Op dit moment kijkt de inspectie SZW hoe zij een dergelijke vacaturescan zou goed mogelijk kunnen inrichten. Heeft u direct of zijdelings van doen met werkervaringsplekken? Dan kan u de inspectie hierbij ondersteunen door hen hierin van verder informatie te voorzien. Graag horen zij:
- welke organisaties en bedrijven binnen de sector werkervaringsplekken aanbieden
- op welke manieren werkervaringsplekken worden aangeboden

U kunt uw reactie en tips voor de inspectie tot 13 juli mailen naar de beleidsmedewerker NVO/NIP Jos Driessen (j.driessen@nvo.nl).

Achtergrond
Het scannen van vacatureteksten komt voort uit een eerder plan van aanpak dat minister Asscher van Sociale zaken op 12 april jl. heeft gepresenteerd. Begin dit jaar was er veel aandacht voor dit onderwerp. Zo besteedde onder andere het tv-programma De Monitor (KRO-NCRV) uitgebreid aandacht aan dit onderwerp en is er onder leden van NVO, NIP en SMP een enquête hierover uitgezet.

> Lees meer over dit onderwerp in ons themadossier werkervaringsplaatsen