Adviesaanvraag VWS aan Gezondheidsraad over gevolgen jeugdtrauma’s en onveilige hechting

29-9-2016

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft de Gezondheidsraad gevraagd advies uit te brengen over de gevolgen van jeugdtrauma’s en onveilige hechting op de latere gezondheid. Dit blijkt uit het werkprogramma van de Gezondheidsraad voor 2017.

In het werkprogramma staat dat hulpverleners in de praktijk steeds vaker geconfronteerd worden met emotionele en psychische problemen, zoals aandacht- en leerstoornissen (ADHD), drugsgebruik, of angst- en stemmingsstoornissen die verband houden met hechtingsproblematiek in de vroege jeugd. Uit onderzoek blijkt ook dat vroege jeugdtrauma’s niet alleen de latere psychische, maar ook de fysieke gezondheid kunnen schaden. Dit lijkt te wijten aan een nadelige beïnvloeding van het immuunsysteem en hormonale systemen.

Meer concreet zal de Gezondheidsraad advies uitbrengen over de relatie tussen vroegkinderlijke hechting, traumatisering in diverse stadia van de ontwikkeling en de (latere) fysieke en psychische gezondheid. Het advies zal zich daarbij richten op effectieve interventies om vroegkinderlijke hechting te bevorderen, traumatische ervaringen te voorkomen, dan wel de gevolgen ervan te beperken.

De adviesaanvraag is gebaseerd op belang van de eerste 1001 dagen (-9 maanden tot 2 jaar) op de ontwikkeling van kinderen, en sluit daarmee naadloos aan op het project 1001 Kritieke Dagen waar de NVO mede initiatiefnemer van is.