Verankering deskundigheidsbevorderingseis Wet BIG

12-6-2017

Samen met een aantal andere beroepsverenigingen ondertekende de NVO 8 juni jl. een brief aan minister Schippers over de positie van beroepsverenigingen bij nascholing en accreditatie. Het voorstel om de Wet BIG aan te passen bevat naast het voorstel om de orthopedagoog generalist op te nemen als artikel 3 beroep ook aangepaste regelgeving voor herregistratie. Voorheen volstond een verklaring van het benodigde aantal uren werkervaring voor gz-psychologen en psychotherapeuten. In de toekomst komen daar, net als nu al voor de orthopedagoog (generalist) geldt, eisen bij waar het gaat over nascholing en intervisie. De NVO is daar een fervent voorstander van. Veel collega-verenigingen hebben een kwaliteitsregister náást het BIG-register. Voor enkele beroepsgroepen was al geregeld dat herregistratie via dat kwaliteitsregister wettelijk erkend was als verklaring voor het voldoen aan nascholingsnormen. De ondertekenaars van deze brief pleiten ervoor deze lijn in de toekomst aan te houden.

>>lees hier de brief