Welkom op de homepage van de NVO

Link: href=

De Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen is de beroepsvereniging van ruim 6500 universitair opgeleide pedagogen en onderwijskundigen. Het verenigingsbureau is met veertien vaste medewerkers gevestigd in Utrecht.

 

Deze website heeft openbare pagina's en een gedeelte dat exclusief toegankelijk is voor leden.

 

Bereikbaarheid zomerperiode:

Van 18 juli - 4 augustus vervalt het spreekuur voor de registraties & accreditatie.

Van 28 juli - 1 sept vervalt het spreekuur van de juridische en ethische helpdesk. Het eerste spreekuur van Nicoline Jacobs is op 2 september van 10.00-15.00 uur.

Van 1 aug - 15 aug vervalt het spreekuur voor arbeids-juridische vragen. het eerste spreekuur van Frank de Kleer is op 22 augustus van 09.00-12.00 uur.

 

Tussenstand: sinds de oproep van 8 juli hebben leden, teamleiders en werkgevers al 145 steunbetuigingsbrieven naar minister Schippers (VWS) verstuurd inzake opname orthopedagoog-generalist in de Wet BIG.

Maar niet alleen zij. Ook hoogleraren, hoofdopleiders, de PO-Raad, VGN en Jeugdzorg Nederland hebben hun steun betuigd door een brief aan de minister te richten of middels een schriftelijke verklaring.

 

Wilt u ook een steunbetuigingsbrief sturen? Bekijk hier de oproep.


2014#3