Welkom op de homepage van de NVO

De Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen is de beroepsvereniging van ruim 6500 universitair opgeleide pedagogen en onderwijskundigen.

Link: href=

Wijzigingen bereikbaarheid spreekuur juridische en ethische helpdesk:
woensdag 1 juli van 10.00 uur-16.00 uur
Dinsdag 7 juli van 10.00-15.00 uur
Dinsdag 14 juli van 10.00-16.00 uur

Het bestuur heeft besloten om de ALV (incl. vervolgprogramma en zomerborrel) op 2 juli a.s. te annuleren, helaas hebben wij voor de ALV te weinig aanmeldingen ontvangen om het quorum te halen. Zoals aangegeven in de statuten wordt binnen 2 weken een nieuwe algemene ledenvergadering uitgeschreven door het bestuur, waarin rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen.
 2015#2