Zondag 23 juni. Driedubbele champagne omdat de Tweede Kamer instemde met wetsvoorstel dat opname OG in de BIG regelt, de mening van ouders, werkgevers en universiteiten over orthopedagogen, zorgen over de toerusting van professionals in de jeugdhulp en veel ideeën in overleg met VWS over de invoering van de wet Zorg en Dwang.

Over het meest spraakmakende moment deze week las u al in onze nieuwsbrief van vrijdag. De OG-ers kregen het bericht meteen via een direct mail. Als bureau keken we samen naar de stemming. En toen kon eindelijk de megafles champagne open, die we maanden geleden al van een aantal leden kregen. Ook een aantal  nauw betrokken leden was van de partij. Voor velen was het de eerste keer dat zij naar een Kamerdebat (vorige week woensdag) en een stemming keken. Aansluitend gingen er nog eens twee champagneflessen, maar dan van normaal formaat, open. Toevallig hadden we namelijk die avond overleg met de hoofdopleiders OG. Na het feestvieren was dat ook een overleg van bezinning ….

Op diverse plekken praten we ook over de vraag hoe ouders en werkgevers ons ervaren. In het Bestuurlijk Overleg SKJ van maandag gebeurde dat aan de hand van een noodkreet van ouders in de Raad van Advies. Zijn onze Jeugdprofessionals wel voldoende toegerust voor de jeugd-ggz? Is hun profiel niet te eenzijdig geënt op de ‘oude’ jeugdzorg? En als dat zo is, wat doen we dan als SKJ en vooral als beroepsverenigingen met onze normering? Een min of meer vergelijkbare vraag lag ten grondslag aan een inventarisatie waarvoor wij enkele maanden opdracht gaven. Een eerste aanzet van de resultaten bespraken we woensdag. Begin juli agenderen we het in een overleg met ons bestuur en onze commissies.

Donderdag deed ik iets heel anders, maar ook iets heel bijzonders. Als Landelijke Geschillencommissie passend onderwijs, waarin ik op persoonlijke titel zitting heb, volgden we een training over vaardigheden tijdens een hoorzitting. Wat zijn de meest effectieve vragen? Wat maakt  dat partijen zich echt gehoord voelen? Welke vragen kunnen beweging creëren? Beperkt onze rol zich tot oordeelsvorming? Wat doe je als je oprecht verontwaardigd bent over het handelen van één of van beide partijen? Voer voor iedereen die een dergelijke rol heeft.

Vrijdag waren we uitgenodigd bij VWS om input te geven over de invoering van de Wet Zorg en Dwang. Als NVO hebben we ons, anders dan veel andere betrokken partijen, nooit uitgesproken over uitstel. Zou het ons zijn gevraagd dan zouden we hebben gezegd dat we de insteek van de VGN, van een overgangsjaar, volledig delen. Als NVO zien wij geen onoverkomelijke problemen.Vrijdag wérd het ons gevraagd. We brachten een aantal aandachtspunten in. Die betroffen verhoudingen tussen partijen, toezicht, scholing en de toekomstige behoefte aan zowel OG-ers als basisorthopedagogen in de sector gehandicaptenzorg. In het kader van dat laatste pleitten we ook voor bekostigde opleidingsplaatsen. Een constructief overleg, dat we vanaf nu periodiek voortzetten.

Tot volgende week,

M