Zondag 8 november: RTL4 en de Dag van de Pedagogiek

Bij RTL4 over ‘speelgoed van het jaar en de tweede Dag van de Pedagogiek wijst op belang van vakbekwame professionals voor effectieve interventies.

Weet u dat jaarlijks, rond deze tijd van het jaar, de verkiezing van ‘speelgoed van het jaar’ plaats vindt? RTL4 benaderde de NVO met de vraag wat wij hiervan vonden en dat was reden voor ons om ons snel in dit onderwerp te verdiepen. Het is natuurlijk niet voor niets dat juist in deze tijd van het jaar speelgoed wordt genomineerd, met Sinterklaas en Kerst voor de deur. De ambities van de bedrijfstak zijn duidelijk. De vraag is wel of ouders, grootouders en andere familieleden zich door zo’n ‘keurmerk’ laten leiden. In de uitzending bleek dat ook zij vaak onbekend waren met dit fenomeen óf  tamelijk ambivalent. Moeten we zo’n verkiezing daarom diskwalificeren? Nee, vinden wij als NVO. Spelen is belangrijk en dat een initiatief primair voortkomt uit commerciële motieven, maakt het nog niet slecht. Wel zien we dat er, via een link op de betreffende website, een uiterst omstreden antwoord wordt gegeven op een (terechte) vraag van ouders of speelgoed pedagogisch verantwoord is.  Dan doen onze zuidenburen het veel beter. Die verwijzen naar een lijst van The Council for Children’s play. Die lijst spreekt ons als NVO-bureau aan. Mocht u daarover een mening hebben of andere suggesties, dan horen wij dat graag. U kunt de uitzending zien via onze website.

De dinsdag en woensdag gingen grotendeels op aan de voorbereiding van de bestuursvergadering en aan een heisessie met het algemeen bestuur over…besturen.

Donderdag namen we alle actiepunten door voor de voortgang van het traject OG in de BIG. NVO en NIP kwamen uit met de internetconsultatie over met name voorstellen voor tuchtrecht in een wetswijzigingsvoorstel Wet BIG en reageerden ook, met anderen, op een consultatie over DSM5.

Ook intern, maar toch weer niet helemaal, was het bijstellen van teksten op onze nieuwe website.

’s Avonds kwam de begeleidingscommissie voor het onderzoek naar de Pedagogische Beroepenstructuur bijeen. Het concept-rapport ligt er nu, maar afgerond is het nog niet.

Vrijdag ontmoetten een kleine 200 leden elkaar bij de Erasmus Universiteit, waar de tweede Dag van de Pedagogiek plaats vond. Frank van der Horst trad op als dagvoorzitter en leidde alle inleiders op een persoonlijke manier in. De Dag stond in het licht van veilig opgroeien. Juist die dag vestigde Mischa de Winter de aandacht op het grote aantal meldingen van kindermishandeling in de jeugdzorg. Al wat langer geleden, maar zoals de inleiders eigenlijk allemaal lieten zien, de bevindingen die kinderen hebben opgedaan verjaren niet en leiden in toekomstige generaties vaak tot vergelijkbare problemen. Een rode draad door de Dag was dat diverse onderzoekers wezen op het belang van vakbekwame professionals. Een programma kan bewezen effectief zijn, maar zonder die vakbekwame professional die weet hoe hij met dat programma om gaat, kan die effectiviteit dramatisch verminderen. Onze ambitie is dat u met de Dag van de Pedagogiek een dag terug gaat naar de collegezalen en in één dag tal van actuele wetenschappelijke inzichten opdoet. We hopen in de evaluatie te zien of we dat doel hebben bereikt.

De volgende bijeenkomst staat al weer voor de deur. Vergeet u niet u aan te melden voor onze Eindejaarsbijeenkomst op 10 december a.s.? We nemen er met z’n allen en op verschillende manieren een kijkje in de toekomst. Aanmelden kan via onze website www.nvo.nl.

Tot volgende week!
M