Zondag 6 april

Het paasweekend ligt al weer achter ons. Bij het plannen van activiteiten en bijeenkomsten stuiten we al weer op de vele vrije lentedagen voor ons. Heerlijk natuurlijk, maar soms zeggen we ook wel eens tegen elkaar dat we die vrije dagen maar moeten afschaffen. Wat niemand echt meent, natuurlijk. Maar onhandig is 't soms.

Maandag hadden we naast alle gewone interne overleggen besprekingen waarin we met die planning werden geconfronteerd. Bij het onderzoek naar de pedagogische beroepenstructuur bijvoorbeeld, waarover we maandag met het bureau dat dit voor ons, maar ook met ons gaat uitvoeren. Die planning speelt ook, maar minder, in het proces richting besluitvorming over de nieuwe formule voor ons ledenblad. Intern bespraken we alvast een eerste concept van een  redactiestatuut en randvoorwaarden waaraan moet zijn voldaan. En aan het eind van de dag ging het over het erkennen van verworven competenties (EVC) door professionals die de facto (menen te) voldoen aan de vakbekwaamheid van de orthopedagoog-generalist. We zijn een eind op streek met de pilot, maar het toetsen van reflectie is nog een los eindje.

Dinsdag werkte ik het merendeel van de dag niet voor de NVO, maar nam ik deel aan twee hoorzittingen van de geschillencommissie passend onderwijs. Aan het eind van de dag kwam ik nog even naar kantoor om nog even iets aan de bestuursstukken te doen. En daarna vertrok ik weer voor een intervisiebijeenkomst van een aantal directeuren van vergelijkbare organisaties. Toevallig ging het over personeelsbeleid, functiebeschrijvingen en competenties, een traject waarmee wij binnen de NVO ook volop bezig zijn. Dinsdagavond werd besteed aan de bestuursstukken.

 

Woensdag was een dag die besteed werd aan de bestuursstukken en aan overleg met een delegatie van het bestuur over mijn eigen functiebeschrijving en competenties. Daarna toog ik naar Amsterdam, om deel te nemen aan de werveldraad van de VU. Niet primair bedoeld voor de NVO, maar wel heel relevant vanwege de manier waarop onderwijs en (gesloten) jeugdhulp aankijken tegen universitaire bachelors, hbo-bachelors, universitaire masters en hbo-masters. Als we het hebben over het onderzoek naar de pedagogische beroepenstructuur, was dit voor mij een opmaat naar waarover we ons ook zelf gaan bezinnen.

Donderdag hadden we sollicitatiegesprekken met de overgebleven kandidaten voor onze vacature hoofd bedrijfsvoering, een medezeggenschapsoverleg tussen bestuur en medewerkers, waarin o.a. het handboek NVO werd vastgesteld en een inspirerend overleg met de Nederlandse Vereniging van Huisartsen over wederzijdse bekendheid van ons beider beroepsgroepen en het elkaar beter benutten, met name in de jeugdhup en ggz 18+. Ook de functie van POH-ggz kwam in dit kader langs. Toevallig attendeerde een lid van ons ons een dag later op het vervullen van die functie in de jeugdhulp. Daar komen we dus nog op terug en gaat u nog dingen van ons over zien.

En toen was het Pasen. En scheen de zon. En lag het werk even achter me.

Tot volgende week,

M