Zondag 4 oktober

Als u dit leest, bent u op onze nieuwe website. Welkom! We zijn hier heel trots op, hebben hier heel hard aan gewerkt, maar weten zelf als geen ander dát en wát er nog moet veranderen of moet worden aangevuld. Maar als u daarvoor suggesties hebt, houden wij ons natuurlijk van harte aanbevolen.

Als u mijn weekberichtje trouw bijhoudt, weet u ook dat ik vorige week in gebreke ben gebleven. Te veel privézaken in dat weekend. Dit weekend trouwens ook, maar nu zit ik weer rustig op de bank en bovendien, op de nieuwe website moet je letterlijk en figuurlijk wel je gezicht laten zien. Wat vorige week vermeldenswaardig was hebt u overigens ‘gewoon’ kunnen lezen in onze nieuwsbrief.

We zijn niet zomaar in het wilde weg gaan schrijven voor de nieuwe website. We volgden er als bureau samen een cursus voor; de eerste keer eind augustus, de tweede kaar afgelopen maandag. Ik denk dat we er met z’n allen veel van hebben geleerd, hoewel het niet meevalt om alles meteen goed toe te passen. Goed om elkaar te kunnen helpen en aanspreken. ’s Avonds vond de eerste expertmeeting van het onderzoek naar de ‘pedagogische beroepenstructuur’ plaats. Het kwantitatieve deel van dit onderzoek is zo goed als afgerond, het kwalitatieve deel startte met interviews met sleutelfiguren op het gebied van de jeugdhulp, onderwijs, langdurige zorg en ggz. Deze en volgende weken krijgt het een vervolg met expertmeetings. Maandagavond ging het over jeugdhulp. De opkomt was minder dan we hadden gehoopt, maar de opbrengst niet.

Dinsdag stond in het teken van het uitzetten van een groot aantal activiteiten. Daarover hoort u later meer. Dinsdagavond vond onze tweede webinar plaats, deze keer samen met het NIP over inkoop jeugdhulp door gemeenten. Vooral voor onze vrijgevestigden. U hebt aangegeven erg tevreden te zijn en dus zijn wij dat ook. Vorige keer, toen het ook over jeugdhulp ging, maar niet zozeer over inkoop, gaf een relatief groot aantal van u aan dat u graag een volgend webinar aan passend onderwijs gewijd zou zien. Daar gaan we ook iets aan doen.

Woensdagochtend werkte ik niet voor de NVO, maar nam deel aan een studieochtend over financiën passend onderwijs, o.a. de verevening, maar in een andere hoedanigheid, namelijk als lid van de geschillencommissie passend onderwijs. Niettemin, toch óók relevant voor mijn functie als directeur NVO. Met het schaamrood op mijn kaken moet ik toegeven dat ik sommige dingen, bijvoorbeeld diverse modellen voor passend onderwijs die samenwerkingsverbanden hanteren, nu beter begrijp dan toen ik bij OCW werkte. ’s Middags arriveerden notitieboekjes met een NVO-logo. Als relatiegeschenk, maar ook een cadeautje voor onszelf. Een mooie gelegenheid om voor alle collega’s nog even stil te staan bij wat we de afgelopen zes, zeven weken, sinds de zomervakantie, met z’n allen weer voor u hebben bereikt.

Over donderdag valt u niet zoveel te vertellen. Het was grotendeels een interne dag, waarin ik een heerlijk groot aantal klussen kon wegstrepen, die ik alleen nu al niet meer zou kunnen reproduceren.

Op vrijdag kwam de Kamer pedagogiek en onderwijskunde bij elkaar. Daar spaken wij o.a. af dat wij als universiteiten en NVO de handen ineen gaan slaan om de pedagogiek meer zichtbaar te maken. Ook daar gaat u meer van horen.

Vergeet u niet u aan te melden voor de Dag van de Pedagogiek in Rotterdam op 6 november?

Tot volgende week.
M