Zondag 29 maart

De zomertijd is begonnen, maar de takken vliegen om je oren. Een weekend dat een uur korter is. Meestal heb ik er niet zo erg veel moeite mee, maar dit weekend kwam het niet zo goed uit. Gelukkig gebeurde er deze week niet al te veel spectaculairs, dus kan ik dit weekberichtje een beetje kort houden. Maar voor ik dat doe moet ik iets rectificeren. In mijn weekberichtje van vorige week sprak ik stelselmatig over NGH. Maar dat moet zijn: NHG: het Nederlands Huisartsen Genootschap. Excuses.

Maandag was voor de interne afstemming. Ook de sollicitatieprocedure voor ons nieuwe hoofd bedrijfsvoering nam nog wat tijd in beslag. En ik sprak met NJI over het betrekken van de initiële opleidingen bij het traject professionalisering (brede) jeugdhulp. Ronduit sprankelend was de bijeenkomst van de vooralsnog tijdelijke reactie voor ons nieuwe NVO-periodiek. Iedereen had zijn of haar stuk aangeleverd en we waren allemaal onder de indruk van de variëteit en breedte die daarvan de oogst was. Alle aangeleverde artikelen namen we op hoofdlijnen door, hadden zo hier en daar nog wat suggesties en zo is de inhoud, de content, nu klaar. Volgende stappen zijn nu de vormgeving, de randvoorwaarden om het structureel zo te kunnen aanpakken, het komen tot een nieuw redactiestatuut en het peilen wat anderen van deze opzet vinden. En dat gaan we allemaal vóór juni doen.

Dinsdag bereidden we onze eerste webinar voor. We weten nu dat die definitief 20 mei gaat plaatsvinden. Dat is later dan de bedoeling was en dat komt omdat we ons toch nog wilden oriënteren op andere partijen die technische ondersteuning daarvoor bieden. Maar nu weten we het echt helemaal zeker en gaan we in zee met de partij waarbij we al lang geleden, op een zonnige septemberdag, gingen kijken. Het thema wordt jeugdhulp en Tom van Yperen gaat de webinar verzorgen. Binnenkort hoort u er meer over.

 

Woensdag spraken NIP en NVO over verantwoorde werktoedeling in de jeugdhulp. We maakten al een kwaliteitskader voor de ‘smalle jeugdzorg’, maar nu we zowel masters als postmasters registeren en bovendien te maken hebben met diverse domeinen, vergt dat opnieuw bezinning. We willen als NIP en NVO, de universitair opgeleide professionals voor alle betrokken partijen duidelijk in het vizier houden en als het om deze categorie gaat regie houden op de discussies die hierover worden gevoerd. Het overleg van woensdag bood perspectief dat we dat ook kúnnen doen. In ieder geval dit gezelschap kwam snel tot concrete stappen en het uitzetten van diverse lijnen.

 

Donderdag was een dag zonder externe afspraken, maar er moest wel veel extern worden gecommuniceerd. Met het Kwaliteitsregister Jeugd en met het ministerie van VWS bijvoorbeeld. Overigens over geheel verschillende zaken

 

En vrijdag werkte ik een beetje thuis een beantwoordde rustig wat mailtjes.

Tot volgende week,

M