Zondag 20 maart: Kan de OG tóch vanaf 2017 regiebehandelaar zijn?

Kan de orthopedagoog generalist in 2017 tóch regiebehandelaar zijn? De NVO overlegde daarover maandag met o.a. het Zorginstituut Nederland. Met VWS bespraken we de deskundigheidsbeschrijving die straks in de wet BIG komt. Ook overlegden we met onze collega-beroepsvereniging BOKA over de positie en profilering van de pedagoog, een thema dat ons beiden natuurlijk na aan het hart ligt.

Vorige week schreef ik geen weekbericht. Achter de schermen overlegden (bestuurs)leden, andere deskundigen en P3NL dat weekend intensief over het Kwaliteitsstatuut. Als alles zou blijven zoals het er nu staat, kan de orthopedagoog generalist niet of marginaal als regiebehandelaar in de ggz functioneren. Het experimenteerartikel zou uitkomst kunnen bieden, maar daarover bleken al teksten in een vergevorderd stadium te zijn, die de NVO niet kende en die wij als niet doelmatig en niet uitvoerbaar beoordeelden. Er moest dus nogal wat reparatiewerk worden verricht. Ik zal u niet te veel vermoeien met alle ins en outs, maar er moesten diverse strategische lijnen richting diverse partijen worden uitgezet. En eerst en vooral: we moesten in korte tijd bedenken hoe het binnen de kaders, die er helaas zijn, wél kon. Zondagavond was ik nog tot laat druk bezig met dit alles. Vandaar: geen weekbericht.

Maandagmorgen overlegden NVO, NIP, de NVGzP en de NVP met het ministerie van VWS. Dat ging over teksten over de specifiek deskundigheid van de beroepen gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en het nieuwe BIG-beroep, de orthopedagoog generalist. Wij dienden daarvoor al afgelopen zomer een voorstel in, dus veel tempo zat er tot nu toe niet in. Maar toegegeven, VWS had nu zijn huiswerk gedaan en en kwam met drie korte, onderling onderscheidende voorstellen. Die hoeven wij niet over te nemen, maar kunnen wij wel als voorbeeld gebruiken. Zo op het eerste gezicht zien we wel wat in die voorstellen. We hopen dat nu echt vaart wordt gemaakt met dit wetsvoorstel, dat voor onze beroepsgroep zo veel betekent. Helemaal gerust zijn we niet op de doorlooptijd, dus we zullen nog met een voorstel komen om het op dat onderdeel te versnellen.

En dan het belangrijke overleg maandag aan het eind van de middag met o.a. het Zorginstituut Nederland over het regiebehandelaarschap. Ik kijk er met tevredenheid op terug. We hadden maar een half uur, maar in dat half uur zijn we goed gehoord en we  hebben de indruk dat de voorstellen waarmee we zijn gekomen serieus in overweging worden genomen. Met zekerheid kunnen we dat natuurlijk nog niet zeggen, maar we hebben er wel indicaties voor uit andere overleggen, waar wij (nog) niet bij zijn, die deze week volgden. Het position paper, dat we speciaal voor dit doel ontwikkelden en waarvoor diverse professionals casuïstiek aanleverden, vindt u op onze website. >Lees meer

Woensdag overlegden we met de BOKA, een beroepsvereniging van pedagogen die door een afsplitsing in het verre verleden tot stand is gekomen. We hebben natuurlijk een gezamenlijk belang als het gaat om de positionering van de pedagoog. En als het gaat om duidelijk maken wat het onderscheidende is van die pedagoog. Er zijn tal van mogelijkheden om samen op te trekken en ook om de BOKA-leden mee te laten profiteren van wat de NVO, nou eenmaal een grotere vereniging met een eigen bureau, toch al doet. Er zijn ook afstemmingsvragen, zoals de vergelijkbaarheid van onze registraties. Dat is nu vooral van belang voor de registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd, SKJ. Kortom, we gaan nog beter dan we al deden kijken wat en waar we iets voor elkaar kunnen betekenen.

En verder ben ik weer trots op uw en mijn medewerkers: vorige week donderdag vond een inspirerende bijeenkomst over inclusie van gehandicapten plaats, de pilot EVC ging vorige week vrijdag van start en deze vrijdag ging een brief over ADHD van de staatssecretaris van VWS uit naar de Kamer. Het is maar een korte brief, die brief over ADHD, maar de rol en taak van de NVO wordt er heel  expliciet in genoemd. >Lees meer 

Tot volgende week (ijs en weder dienende 😉).

M