Zondag 18 oktober

Overleg met Defence for Children over het vluchtelingenvraagstuk, al weer de laatste expertsessie van het onderzoek naar de pedagogische beroepenstructuur, nu over de ggz, bestuursvergadering en een workshop 'starten eigen praktijk' kenmerkten deze week. Verder legden we de laatste hand aan het ledentevredenheidsonderzoek, dat nu online staat.

Maandag togen een collega en ik naar Leiden om te overleggen met  Defence for Children. Defence for Children zet zich in voor kinderen in asielzoekerscentra en voor kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers. We benaderden Defence for Children vorige maand met de vraag  of en wat wij met onze achterban kunnen betekenen voor deze kinderen en hun ouders. Dat zou heel wat kunnen zijn. Het operationaliseren van de Rechten van het Kind vergt vaak ook een pedagogisch advies en de aantallen waar het nu over gaat overstijgen de beschikbare capaciteit. Daarnaast kunnen we samen werken om bijvoorbeeld politiek aandacht te vragen om de bewijslast om te draaien als het gaat om het belang van het kind: toon maar aan dat na een verblijf van meer dan vijf jaar in Nederland het belang van het kind niet zou schaden als het zou worden uitgezet. Ook het nu nog experimentele bijzonder curatorschap zou ingezet kunnen worden voor deze kinderen. We gaan nog dit jaar een bijeenkomst organiseren met leden van onze achterban die hierin iets kunnen en willen betekenen, Defence for Children en andere relevante organisaties.
's Avonds vond de vijfde en laatste expertsessie van het onderzoek naar de pedagogische beroepenstructuur plaats. Deze keer over de ggz, maar al sprekend ging het ook vaak over de jeugd-ggz, die wij onder de jeugdhulp scharen. Relevante informatie over ook die sector. Aan de orde kwamen o.a. de kansen van de POH-ggz voor onze achterban en, in het verlengde daarvan, het feit dat nog steeds verreweg de meeste verwijzingen naar de gespecialiseerde jeugdhulp via de huisarts lopen en dat dat ook wenselijk is. Het zou voor gemeentelijke organisatievormen zoals een CJG of sociaal wijkteam ondoenlijk zijn om deze aantallen kinderen in te schatten en door te verwijzen. Samenwerking met de huisarts hoort dus hoog op de agenda te staan bij onze leden en bij ons als vereniging.

Dinsdagavond was onze volgende bestuursvergadering. We spraken lang over de manier waarop we leden gaan betrekken bij onze discussie over de scope van de NVO. Komende maanden zullen bestuursleden in tweetallen in gesprek gaan met onze commissies en netwerken. We zoeken nog naar een goede manier om leden te spreken die niet in een commissie of netwerk zitten.
Daarnaast sprak het bestuur zich uit over visitatie van opleidingen en cursussen, over een brief van schoolpsychologen-in-opleiding, stelde het handboek voor de pilot EVC vast en keurde de opzet van het ledentevredenheidsonderzoek goed.

Woensdag besteedden de voorzitter en ik voor een deel aan P3NL en wel aan input voor het beleidsplan van de federatie. Daarover vergaderde het bestuur van de federatie donderdagavond, dus dat was wel een beetje op de valreep. Daarnaast betekent een bestuursvergadering altijd diverse acties, die in- en extern moeten worden uitgezet.

Donderdagavond woonde ik mijn eerste workshop starten-van-een-eigen-praktijk bij. De beleidsmatige ontwikkelingen op de diverse domeinen hebben veel consequenties voor leden die op die domeinen een eigen praktijk willen starten. Voor onze arbeidsrechtelijke jurist, die deze workshops geeft, is het ondoenlijk om al die ontwikkelingen te overzien en te vertalen. Daarom schuift tegenwoordig iemand van het bureau aan om als dat wenselijk is over die aspecten toelichting te geven. Donderdagavond was het mijn beurt. Een mooie gelegenheid om de diepte in te duiken van een van onze eigen producten en diensten. We gaan die nog iets aanscherpen, bespraken we na afloop. Het is denk ik heel goed mogelijk om voor mensen die de workshop hebben gevolgd een do-and-don't lijstje te maken en het is best denkbaar dat dat ook handig voor mensen die de workshop niet hebben gevolgd. Een van de do's is overigens: bekijk de webinar inkoop van zorg door gemeenten van Tim Robbe, die op het ledengedeelte van onze website staat.

Trots zijn we erop dat we zelf een ledentevredenheidsonderzoek via onze website online kunnen zetten. We hopen dat velen van u de moeite nemen het onderzoek in te vullen. We willen ons verbeteren, voor u en voor de kinderen, ouders en professionals met wie u werkt. En daar hebben we u voor nodig.

Komende twee weken kunt u zich nog aanmelden voor de Dag van de Pedagogiek. O.a. over kindermishandeling en radicalisering. We hopen dat we ook u op 6 november welkom kunnen heten.

Voor wie herfstvakantie heeft: geniet van de mooie kleuren en kruidige geuren!

Tot volgende week!
M