You are wanted! Maak het waar!

Zondag  29 september. You are wanted, pedagogen! Afgelopen week hoorde ik het weer verschillende keren: als verspreider van richtlijnen jeugdhulp in organisaties. Als steunpunt in wijkteams. Natuurlijk als toekomstig wzd-functionaris in de gehandicaptenzorg. Wij hóren het van u en u ziet het zelf in vacature-advertenties. Dít is dus het moment om te laten zien wat we als beroepsgroep waard zijn.

De eerste keer dat ik het deze week hoorde was van het Nederlands Jeugdinstituut, bij een bestuurlijk overleg over de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Zij zien in organisaties dat het vooral u als pedagoog bent die aan de lat staat als het gaat om het binnen instellingen verspreiden en leren omgaan met richtlijnen. Een dag later bleek dat in het vervolgonderzoek Open Ogen, dat zich op werkgevers richt, wijkteams buitengewoon veel belangstelling hebben voor orthopedagogen. En tijdens de evaluatie van de OG-dag, woensdag, klonk het opnieuw, maar nu over de vactures waarin steed vaker heel expliciet om een orthopedagoog of orthopedagoog-generalist wordt gevraagd. De 'uitsmijter' was de verrassing die de Volkskrant zaterdag bood. Pontificaal aandacht voor wat ons onlangs helaas overleden erelid Ad van Gennep als hoogleraar betekende voor de gehandicaptenzorg.

Dyslexie, daar ging het ook over, afgelopen week. Ook in diagnose en behandeling van dyslexie zijn velen van u actief, in het onderwijs of in de jeugdhulp. Het Kwaliteitsinstituut Dyslexie worstelt ermee en was zo open om ons als beroepsgroep bij een oriënterend overleg te laten zijn. Dat ging er onderling hard aan toe, kan ik u vertellen. En terecht. Want er is veel discussie over de vraag of en wanneer kinderen zijn gebaat bij een diagnose en bij behandeling. We hebben eigenlijk alleen maar indicaties voor het bestaan van dyslexie. Maar duidelijk is wel dat een klein deel van de leerlingen ernstige problemen met lezen en spellen heeft. En dat is per definitie een maatschappelijk probleem. Moet je dan niet 'gewoon' de slecht lezende en spellende groep behandelen, zónder indicatie? En stel dat een proefbehandeling zo snel effect heeft dat je eigenlijk zeker weet dat het hier niet om een neurologische afwijking gaat? En waarin onderscheidt zich eigenlijk een behandeling door een daarvoor gespecialiseerde orthopedagoog?

Over de ledenraad las u al in onze nieuwsbrief. Het is een uitdaging, voor die ledenraad, voor het bestuur en voor het bureau, om te bepalen wat wel en wat niet tot strategisch beleid kan worden gerekend. Om ons te beperken in de agenda, zodat we de ruimte hebben om dat wat er wel op staat diepgaand te bespreken. En om dat wat er op staat op een meer toegankelijke manier te presenteren dan met notities. We deden een hoopvolle poging met de bespreking van acht speerpunten voor de komende jaren en financiële scenario's die daarvoor ofwel voldoende ruimte bieden ofwel ons dwingen tot het maken van keuzes. Daarin kunnen we, zo beklemtoonde de ledenraad, nog meer appel doen op de passie van pedagogen voor hun beroep, omdat dat is wat de vereniging bindt. Daarna was het voor de ledenraad een 'appeltje-eitje' om te besluiten ons huidige OG-register om te vormen tot een Kwaliteitsregister.

Tot volgende week,

M