Wetsvoorstel OG zo snel mogelijk naar Kamer. Maar er is meer nodig om de wachtlijsten in de ggz het hoofd te bieden

Zondag 18 november. Het ministerie van VWS bevestigde ons dinsdagmorgen, in een overleg met een aantal NVO-leden, dat hun bewindspersonen de snelst mogelijke route willen kiezen om de orthopedagoog-generalist op te nemen in de Wet BIG. Het snelste én meest geëigende wetsvoorstel zal worden benut. Welk voorstel dat is vergt nog enige politieke afweging.

Intussen krijgt de wachtlijstproblematiek in de ggz in de media steeds meer aandacht. Het opnemen van de orthopedagoog-generalist in de Wet BIG en zorgen dat die regiebehandelaar kan zijn, zal verlichting brengen. Voor specifieke cliëntengroepen, waaronder ouders die ondersteuning nodig hebben om volwaardig als ouder te blijven functioneren en mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problemen. Naast de orthopedagoog-generalist zullen ook andere beroepsgroepen als regiebehandelaar moeten kunnen functioneren, die zijn toegerust voor weer andere cliëntgroepen.

Deze week brachten we een grote instelling voor gehandicaptenzorg in contact met de Raad voor de Kinderbescherming. Omdat we een opvallende overeenkomst zagen in behoefte aan professionalisering van beiden en de één misschien direct iets voor de ander kan betekenen.

Van onze Colleges voor Toezicht en Beroep kregen we woensdagavond een applausje: voor ons gedigitaliseerde systeem om uitspraken te kunnen zoeken. Omgekeerd liet het bestuur zijn oprechte waardering en belangstelling blijken voor de waarde die de uitspraken hebben. Samen zoeken we naar nog betere manieren om ze over het voetlicht te brengen. Passend bij de betreffende inhoud en aard van de uitspraak.

Tot volgende week,

M