Werkgeversblik op registratie

Zondag 10 september. Een werkgeversperspectief op registratie, dat kenmerkte het overleg met een delegatie van het management van de instelling voor verstandelijk beperkten Amerpoort, afgelopen week. Het was ook de week waarin ik kennis maakte met de nieuwe directeur van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychologie, dat boven ons is gehuisvest. De voorzitters en secretarissen van de Colleges rondden samen met het bureau het concept af van een grondig bijgesteld reglement van onze Colleges van Toezicht en van Beroep. Dat gaat nu de consultatie in bij die Colleges.

Het kantoor van de NVO bevindt zich in een pand met gelijkgestemden: het NJI, het Kenniscentrum verstandelijk beperkten, Movisie en Vilans. Met name met het NJI werken we veel samen; sterker nog, op het gebied va HRM huren we expertise van NJI in. Onze ambitie is om ook inhoudelijk nog veel meer samen te doen. Aan de wil ontbreekt het niet. Wel aan de rust om af en toe ‘zomaar’ de trap naar boven of naar beneden te nemen. Boven ons is ook het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie gevestigd. Voor de zomervakantie had ik nou eens wél de tijd om ‘zomaar’ de trap op te lopen om de nieuwe directeur daar de hand te schudden. Dat leidde tot een kennismakingsgesprek dat afgelopen week plaats vond en dat veelbelovend verliep. We gaan meteen een vervolgafspraak maken om door te praten over de generieke modules jeugdhulp, waar dat Kenniscentrum een belangrijke rol in speelt en waar we als NVO nog wel wat vragen bij hebben.

Diezelfde dag kregen we bezoek van een tamelijk grote delegatie van het management van Amerpoort. Ook al zo’n constructief gesprek. Ook openhartig. Over de onbekendheid van de opleiding tot orthopedagoog generalist, terwijl die ook en juist voor dit domein heel relevant is. Over de ambitie om, als een inhaalslag, alle gedragswetenschappers te registreren en de knelpunten waar je dan als management tegen aan loopt. Bijvoorbeeld het feit dat een supervisor iemand van buiten de organisatie moet zijn, terwijl Amerpoort zelf voldoende supervisoren in huis heeft. Over het feit dat de NVO-scholingsnorm voor werkgevers een houvast biedt bij de vraag wat redelijk is als het om scholing gaat. Over het idee dat een incompany-training lastig te accrediteren zou zijn. Dat laatste gaan we uitproberen. Amerpoort gaat precies bijhouden hoeveel tijd het kost om een aanvraag te doen voor een interne cursus. En … toegesneden geaccrediteerde opleidingen zijn in dit domein niet zo dik gezaaid. Dus het zou een optie zijn om die cursus aan collega’s buiten Amerpoort aan te bieden. Ook dit gesprek leidde tot een vervolgafspraak: laten we dit elk jaar doen!

Onze NVO-beroepscode is vorig jaar vernieuwd. Het was toen al de hoogste tijd om ook het reglement van de Colleges te actualiseren. Dat bleek nog best een exercitie. Vandaar dat we de beroepscode apart uitbrachten; voorheen werd het reglement samen met de beroepscode gepubliceerd. Na goed voorbereidingswerk kostte het de speciaal ingestelde stuurgroep drie intensieve sessies om het hele reglement bij te stellen. Er blijven enkele vraagpunten over die we eind van dit kalenderjaar aan het bestuur voorleggen. Maar over de grote linie zijn we nu zover dat het nieuwe reglement als concept kan worden besproken met de voltallige Colleges. Alweer een mijlpaal.

Afgelopen week brachten we onze halfjaarlijkse scholingsnieuwsbrief uit; u kunt zich aanmelden voor tal van studiedagen en workshops, komend najaar. En voor maar liefst drie grotere evenementen: de eerste Landelijke Dag voor basisorthopedagogen in oktober, Puur Pedagogiek in november en een extra feestelijke ALV in december. U komt toch ook?

Tot volgende week,

M