Werkgevers en hoogleraren slaan handen ineen en oh, die beveliging...

Zondag 9 december. De Tweede Kamer zette afgelopen week een vervolgstap in de procedure om de orthopedagoog-generalist op te nemen in de Wet BIG. Werkgevers en hoogleraren pedagogiek hechten veel waarde aan die opname; zij organiseerden daarover op eigen initiatief een overleg. De vaart die er nu inzit zet ook druk op het landelijk opleidingsplan dat we samen met de hoofdopleiders ontwikkelen. Tussen de bedrijven door ging ons strategische beleidsplan naar de ledenraad. En in deze tijd van het jaar faalde als altijd de beveiliging…

Voor werkgevers is de opname van de orthopedagoog-generalist belangrijk; zij kampen met personeelstekorten en hebben, om passend onderwijs, complexe jeugdhulp, ondersteuning en soms behandeling van ouders en het voorkomen van onvrijwillige zorg te realiseren, de specifieke expertise van deze professionals hard nodig. Voor universiteiten die een opleiding (ortho)pedagogiek verzorgen is het belangrijk dat hun studenten zich op postmasterniveau verder kunnen ontwikkelen in dit specifieke beroep. Dat maakt dat zij de handen ineen slaan om samen deze specifieke opleiding te borgen en om het wetstraject te ondersteunen. Bijzonder en inspirerend.

Wat de opleiding apart maakt is de focus op kennis over opvoeding en ontwikkeling, om professionals op te leiden die breed inzetbaar zijn in onderwijs, jeugdhulp, gehandicaptenzorg en de ggz. Zowel preventief als curatief, zowel direct gericht op de individuele cliënt als indirect, via diens begeleiders of primaire behandelaar. En, omdat het om opvoeding gaat, altijd gericht op verbinding tussen iedereen die betrokken is bij die opvoeding. Daarin is de orthopedagoog en ook de orthopedagoog-generalist onderscheidend en dat is dus ook de kern van het opleidingsplan. IJkpunt is het beroepscompetentieprofiel dat de NVO in 2014 publiceerde en de competenties die dat profiel verwoordt. De uitwerking vergt nog wel wat. Wie heeft bijvoorbeeld toegang tot de opleiding? Is supervisorschap voorbehouden aan orthopedagogen-generalist met een specifieke supervisoropleiding? Hoe voorkomen we dat toetsing van de competenties tot een tamelijk technisch afvinklijstje verwordt?

Intussen wordt ook hard gewerkt aan het rapport dat de eerste fase, de inventarisatie, van het project beroepenstructuur afsluit. Het is en blijft een uitdaging om stelselmatig de optiek vanuit cliënten vast te houden en om alle domeinen evenwichtig in beeld te houden, waarbij we recht doen aan de eigenheid van die domeinen. In het verband waarin we dit ontwikkelen domineert nou eenmaal heel snel de benadering en invalshoek van de ggz. Maar waar een wil is, is een weg en blijft een weg.

En dan die beveiliging. Het is Sinterklaas klaarblijkelijk wéér gelukt om dinsdagavond 4 december ongehinderd die beveiliging te passeren. Want woensdagmorgen lag op alle bureaus een letter. En terecht. Want wat verzetten we met z’n allen een enorme hoeveelheid werk en wat bereikten we veel, dit jaar. In zijn lange gedicht kon de Sint nog maar een fractie van wat iedereen heeft gepresteerd benoemen.

Op naar de Kerst. Maar eerst nog twee weken de eindspurt waarover ik het vorige week al had.

Tot volgende week,

 

M