Werkgevers bij de NVO, de juiste professional op de juiste plek en eerste basisorthopedagogendag

 

Zondag 8 oktober. We zijn een vereniging van professionals, maar die professionals worden wel eens werkgever. De  kennis en expertise die een aantal van onze leden in die hoedanigheid opdoen kunnen we veel beter benutten. In de nieuwsbrief schreef ik er al over: op de afsluitende conferentie van het lectoraat Leerkracht in Tilburg kreeg ik een spontaan voorbeeld van de juiste orthopedagoog op de juiste plek. Vrijdag vond de eerste en goedbezochte basisorthopedagogendag plaats. Georganiseerd door ons netwerk basisorthopedagogen. Op diezelfde dag ontving de NVO in Utrecht de internationale vereniging van pedagogen, de IGHB, en wisselde o.a. van gedachten over de pedagogische identiteit.

Een project wat we al heel lang wilden realiseren is de actualisering van ons ledenbestand. Begrijp me goed, we hebben het systeem van onze ledenadministratie al een paar jaar geleden veranderd en ik kan met een gerust hart zeggen dat dat helemaal op orde is en goed functioneert. Maar we hanteren nog oude categorieën en oude gegevens als het gaat om werkvelden waarin leden werken.  Dat betekent dat we alleen maar bij benadering kunnen zeggen hoeveel leden in het onderwijs, in de jeugdhulp,  in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of in de ggz werken. Nadat alle technische wijzigingen achter de rug zijn, kunnen we u nu –eindelijk- in een grote actualiseringsslag oproepen ook die gegevens te actualiseren. Wat we niét in kaart brengen is de vraag of u leidinggevend bent of een werkgeversrol vervult. Maar zo af en toe meldt een lid dat die rol vervult zich om een of andere reden. Dat was een paar weken geleden ook het geval. Reden om eens verder met elkaar door te praten. Dit zijn leden die bij uitstek voor bepaalde functies binnen of buiten de verenging in aanmerking kunnen komen. En het zijn leden die méér dan anderen zicht hebben op bijvoorbeeld bekostiging, cao’s en organisatie. We kunnen en moeten leden met deze expertise beter benutten, was onze conclusie gedurende zo’n gesprek.

Tijdens werkbezoeken en regionale bijeenkomsten zie en hoor ik vaak dingen die ik ergens, ooit, als illustratie aan een vergadertafel of in een beleidsstuk gebruik. Je weet nooit van tevoren wat dat zal zijn en je weet, als iets indruk heeft gemaakt, ook niet wanneer je het zult gebruiken. Maar dat moment komt altijd. Die praktijkvoorbeelden maken onze zeggingskracht, onze invloed op dat soort momenten groter. Afgelopen week gebeurde dat in een workshop tijdens zo’n regionale bijeenkomst. Het ging over samenwerking en eigenlijk niet over samenwerking bínnen het onderwijs, maar tussen onderwijs en jeugdhulp. Toch trof mij een voorbeeld over samenwerking tussen school en samenwerkingsverband het meeste. Een medewerker van een school voor speciaal basisonderwijs vertelde over hoe directe lijnen met het samenwerkingsverband er nu toe leiden dat de juiste pedagoog bij het juiste vraagstuk op die school aan tafel schuift: een pedagoog met expertise over bijvoorbeeld leerstoornissen of, in een andere situatie, een pedagoog met kennis over gedragsvraagstukken. Zo vanzelfsprekend is dat dus nog niet.

De basisorthopedagogendag ging over verbinding. Verbinding: een mooi thema en kenmerkend voor het werk van pedagogen. Nog niet zo lang geleden hoorden we als NVO vaak dat onze basisorthopedagogem, de masters, niet volwaardig meetelden in de vereniging. En dat terwijl ons register basisorthopedagogen een kleine 4000 leden telt; ongeveer de helft van onze hele vereniging. We zijn één van de weinigen in ons veld die een apart register voor masters heeft en waar masters zich periodiek moeten laten herregistreren. Behalve dan het SKJ-register. Niet voor niets hebben we ons er als NVO heel hard voor gemaakt dat ook masters zich daar zouden kunnen registreren. Anders zouden zij in de jeugdhulp nu niet in aanmerking zijn gekomen voor ‘verantwoorde werktoedeling’. Die herregistratie wordt ons overigens niet altijd in dank afgenomen. Maar ja, het is wel een illustratie van hoe serieus we de basisorthopedagogen nu nemen.  De basisiorthopedagogendag illustreert dat onze basisorthopedagogen ook zichzelf serieus nemen en zich, binnen en buiten de NVO, weten neer te zetten. Dat smaakt naar meer!

Tot volgende week,

 

M