Werkervaringsplekken en starten als zelfstandig gevestigde

Zondag 10 januari

Veel aandacht voor werkervaringsplekken, de Dag van de Pedagogiek in 2016, een handreiking voor het starten als zelfstandig gevestigde en politieke aandacht voor kindermishandeling verwacht.

Vorige week zondag zond De Monitor een programma uit over werkervaringsplekken. We peilden, samen met het NIP en de stichting masterpsychologen, medio december de stand van zaken onder onze leden en niet-leden. Die peiling, maar zeker ook ons netwerk studenten en starters, dat snel en actief meedacht, stelden ons in staat met een gedegen standpunt te komen. Dat standpunt vindt u op onze website www.nvo.nl en op het besloten deel van de site vindt u de door de NVO gemaakte analyse. Minister Ascher liet voorafgaand aan de uitzending weten dat hij wil dat de Arbeidsinspectie hier meer toezicht op houdt, zondag was er al veel aandacht van diverse media, na de uitzending schreef Trouw er een artikel over, stelde de SP Kamervragen, kwam er een reactie van ggz.nl en zaterdag ging Aleid Truijens er in haar wekelijkse column in de Volkskrant op in. In dat opzicht mogen we tevreden zijn. Jammer is dat in de media vooral de psychologen in beeld kwamen, terwijl er méér pedagogen hebben gereageerd. Dat weerhoudt ons er natuurlijk niet van om nu te gaan doorpakken. Enkele universiteiten pakken het vraagstuk op en ongetwijfeld komt het in het overleg van de onderwijsdirecteuren van de faculteiten pedagogiek terug. En natuurlijk gaan we samen met het NIP de acties oppakken die we aankondigden: we gaan van een handreiking voor starters maken en streven naar een convenant met werkgevers.

Over handreikingen gesproken: op het besloten deel van onze website vindt u een handreiking voor het starten als zelfstandig gevestigde. Steeds meer pedagogen overwegen om te starten als zelfstandige en steeds meer pedagogen doén het ook echt. Mocht één van uw goede voornemens zijn om u hierop in 2016 ook te gaan oriënteren, dan kan deze handreiking u helpen. Overigens biedt de NVO tenminste twee keer per jaar een workshop starten als zelfstandige aan. Als lid kunt u zich hiervoor tegen geringe kosten aanmelden. In 2016 gaan we de workshop ook op andere tijdstippen aanbieden dan alleen ’s avonds.

En we blikten aan het begin van dit jaar al weer ver vooruit naar de Dag van de Pedagogiek in 2016. Die gaat waarschijnlijk plaats vinden op 4 november. Méér dan voorheen willen we onze netwerken daarbij betrekken. Allereerst om het thema te bepalen. Maar ook om te bewerkstelligen wat de deelnemers in 2015 misten: de brug tussen theorie en praktijk: concrete handvatten. U zult er al snel meer over horen.

Voor deze week laat ik het hier even bij. Veel externe overleggen waren er nog niet en ook de politiek moet nog opstarten. Voor volgende week verwachten we o.a. het VAO over kindermishandeling. Dat volgen we met buitengewone belangstelling; samen met een aantal andere beroepsorganisaties schreven we dit najaar een bezorgde brief over de meldplicht en eind december spraken we met VWS en de taskforce Kindermishandeling. We verwachten dat we als NVO komend jaar veel aan dit thema kunnen bijdragen.

Tot volgende week

M