De handreiking werkervaringsplaatsen, praktijkondersteuner huisarts, input voor verkiezingsprogramma’s en de nieuwe beroepscode van de NVO.

Daar is-ie dan eindelijk, de handreiking voor onze jonge leden die een werkervaringsplek vervullen of gaan vervullen. Ik had het er al langer over, maar het heeft toch heel wat voeten in de aarde voordat we zo’n handreiking uiteindelijk kunnen publiceren. Ons netwerk studenten en starters keek mee, ook dat van het NIP, onze tekstschrijver deed een flinke duit in het zakje, opnieuw afstemming met het NIP en toen moest-ie natuurlijk nog worden vormgegeven. Maar donderdagmiddag stonden alle seinen dan toch op groen en vrijdag konden we hem publiceren. Net op tijd, hoop ik, voor jonge afstudeerders die met een werkgever in gesprek gaan over zo’n werkervaringsplaats. Ik hoop oprecht dat jullie, afstudeerders, er je voordeel mee kunnen doen. En mocht je  suggesties hebben, kan er iets beter? Laat het ons weten! By yhe way: alle afgestudeerde pedagogen: gefeliciteerd!

Intussen ploeteren we, achter de schermen, om een afspraak met werkgevers rond te krijgen. Vóór de zomer is het niet gelukt, anders had ik dat via dit weekbericht wel laten weten. Onze hoop is nu gevestigd op september.

Ook verder is alles wat ik nu ga vertellen werk dat nog achter de schermen gebeurt is. De resultaten worden tastbaar, dat beloof ik u. Maar dat wordt ‘over de zomer heen.’

Eind mei voerden we op het bureau van de NVO een gesprek met leden die een functie als praktijkondersteuner huisarts vervulden. Soms gaat het dan om een functie als POH-GGZ, soms als POH-Jeugd. Afgelopen weken stroomden de onderzoeken over de praktijkondersteuner huisarts langs! Die konden we dus nog mooi meenemen in onze, nu nog interne, notitie over de pratijkondersteuner huisarts zoals pedagogen die vervullen. Die pedagogen zien een duidelijke meerwaarde: vaak kunnen zij cliënten snel en praktisch begeleiden waardoor minder doorverwijzing nodig is, als zij doorverwijzen is de vraag vaak helderder en soms kunnen zij door hun regionale netwerk een zorgaanbod op maat creëren, zij kunnen nazorg verlenen en een vinger aan de pols houden als cliënten een langdurig zorgtraject hebben afgerond en last but not least: net als huisartsen hebben zij oog voor het hele gezin. Daarom biedt samenwerking tussen bijvoorbeeld huisarts en CJG perspectief. NVO-pedagogen vallen onder de beroepscode en tuchtrecht en dus mag van hen worden verwacht dat ze de grenzen van hun vakbekwaamheid in acht nemen en zorgvuldig omgaan met privacygevoelige gegevens. Eind augustus agenderen we de notitie in ons bestuur.

We waren er wat laat mee, maar van de andere kant schudden we het ook uit onze mouw: wat zijn vanuit pedagogisch perspectief belangrijke vraagstukken voor de politieke partijen om mee te nemen in de verkiezingsprogramma’s die politieke partijen nu ontwikkelen? Privacy, thuiszitters, het betrekken van de juiste expertise in de jeugdhulp, borging van de rechten van het kind –met name bij vluchtelingenkinderen-, uitwerking van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, volwaardige arbeidsplaatsen voor startende pedagogen en terugdringing administratieve lasten, vooral in de Jeugdhulp. Stuk voor stuk vraagstukken waaraan pedagogen nu al een bijdrage leveren en dat willen ze ook blijven doen. Ik hoop en verwacht dat ons ‘manifest’, dat we nu in concept klaar hebben, binnenkort wordt verzonden. Er komt de komende weken geen nieuwsbrief meer, maar we zetten het na verzending natuurlijk meteen op de site.

En dan de geactualiseerde beroepscode. Die staat, voor de meesten van u ook al ongemerkt, al een heel eind in de stijgers. Afgelopen week mocht ik er op reageren. Maar veel belangrijker: ook het College van Toezicht deed dat. Volgende week is het College van Beroep aan de beurt. In september is er een klankbordbijeenkomst met leden die op een of andere manier direct betrokken zijn bij tuchtzaken of de beroepscode. Kan ik een tipje van de sluier oplichten? Ja, het begrip een ‘ goed pedagoog’ wordt geïntroduceerd. En nee, dat is geen pleonasme :-)! Vergelijk het met goed werkgeverschap of goed werknemerschap.

Het duurt nog even, maar we hopen dat we de geactualiseerde beroepscode kunnen voorleggen aan de ledenvergadering in december. En daarna: misschien uitleg en toelichting via webinars?

Maar eerst is het nu zomer. Ook ik ga er een paar weken tussenuit om van zon en bergen te genieten. Half augustus mag u weer een weekberichtje van mij verwachten.

Een heel fijne en zonnige zomer allemaal!

 

M