Werkbezoek

Zondag 17 maart. De 2de Kamer gaat dit voorjaar in debat over de wetswijziging Zorg en Dwang en de functionaris wzd waaraan ook de opname van OG in de BIG gekoppeld is. De NVO heeft daarom alle fracties uitgenodigd voor een werkbezoek. Afgelopen week bracht de woordvoerder Zorg van het CDA, de heer Evert Jan Slootweg een bezoek aan locatie Het Kwatrijn van Amerpoort in Soest.

Orthopedagogen hebben in de dagelijkse praktijk o.a. te maken met moeilijk verstaanbaar gedrag en de dilemma’s die daarbij spelen zoals het al dan niet overgaan tot onvrijwillige zorg. Er zijn verschillende vormen van dwang waarbij de deskundigheden van zowel artsen als gedragsdeskundigen van belang zijn. Naast dwangmedicatie gaat het ook om separeren, fixatie en dwangvoeding. Vrijheidsbeperkende maatregelen worden vaak niet op medische, maar op gedragsmatige gronden ingezet. Dan gaat het bijvoorbeeld om beperking van bewegingsvrijheid, beperking van sociale contacten en gebruik van cameratoezicht. Daarbij is de inzet van artsen geborgd in het stappenplan bij onvrijwillige zorg. De orthopedagoog-generalist is bij uitstek in staat daar de regie in te voeren, dus ook om te weten op welk moment en in welke situatie de kennis van andere disciplines betrokken moet worden.
De woordvoerder kreeg de gelegenheid om in contact te komen met diverse cliënten en begeleiders op verschillende plekken op deze locatie. Daarna was er een rondetafelgesprek met begeleiders, orthopedagogen en een orthopedagoog- generalist. In het eerste deel schoof ook een cliënt aan. De woordvoerder Zorg van het CDA was onder meer geïnteresseerd in: de samenwerking met de arts, wat vrijheidsbeperking voor een cliënt betekent, de krapte op de arbeidsmarkt en de administratieve druk. Hij was blij met het tot in de puntjes verzorgde werkbezoek door Matthijs Heijstek op Amerpoort en visitekaartjes werden uitgewisseld. De NVO hoopt de komende weken nog meer werkbezoeken voor Kamerleden te kunnen organiseren.

Beroepsverenigingen en beroepsregistratie: wat is het verschil?
Van leden die werken in de jeugdhulp krijgen wij regelmatig de vraag: wat is eigenlijk het verschil tussen SKJ en de beroepsvereniging? Ik ben al lid van SKJ, waarom zou ik nog lid worden van een beroepsvereniging? NVO en NIP maakten een interactieve pdf waarin het verschil tussen beroepsregistratie en beroepsverenigingen duidelijk wordt in één tekening. Zo ben je geregistreerd bij SKJ en lid van een beroepsvereniging. Vanuit de digitale plaat kun je doorklikken naar allerlei achtergrondinformatie over zowel (her)registratie-eisen bij SKJ en de voordelen van lidmaatschap van een beroepsvereniging. Ook zijn er drie filmpjes gemaakt waarin het wordt uitgelegd, vanuit perspectief master, post master en eentje richting werkgever. Handig als je werkt in de jeugdhulp!

Jim.