Werelden verbinden in de nazomer

Zondag 1 september. Werelden verbinden, dat kenmerkte deze laatste week van de zomer. Verbinding tussen de wereld van De Balie in Amsterdam en de NVO, verbinding tussen de geschillencommissie passend onderwijs en het beleid van de NVO over thuiszittende leerlingen, verbinding tussen de vereniging van psychotherapeuten en de NVO om kennis en inzichten te delen over Kwaliteitsregisters en een heidag van alle directeuren van de verenigingen die lid zijn van P3NL.

Al jaren koester ik een droom: Het ‘upgraden’ van onze jaarlijkse lezingencyclus ‘Opvoeding tussen wetenschap en praktijk’ tot een maatschappelijk opvoedingsdebat waar iedere rechtgeaarde geïnteresseerde in opvoedingsvraagstukken moét zijn geweest. Kunnen we zoiets worden als De Balie? Vóór de zomer deelde ik die droom met één van mijn collega-directeuren, waarmee wij die cyclus organiseren. ‘Maar als je iets wilt worden als De Balie, waarom ga je dan niet met De Balie praten?’ Een ei van Columbus. Dus zaten we dinsdagmorgen, nog vóór het café openging, op het zonnige Amsterdamse terras van De Balie. Te praten met de programmamaker die onderwijs en wetenschap in zijn portefeuille heeft. Gezamenlijke interesses zijn er zeker!  Creatieve ideeën ook. Benieuwd dus naar wat hier uit voort gaat komen.

Thuiszittende leerlingen is één van de maatschappelijke opvoedingsvraagstukken die ons als NVO bezighouden. De landelijke geschillencommissie passend onderwijs heeft de afgelopen jaren zo’n 250 zaken behandeld over toelating en verwijdering van leerlingen. Altijd gaat het hier om leerlingen die thuis zitten of die risico daarop lopen. Altijd zijn er ouders die pal voor hun kind gaan staan. Soms zijn er  scholen die aantoonbaar hun uiterste best hebben gedaan, soms scholen waarbij dat uiterst betwistbaar is en soms zijn er scholen die de commissie juridisch in het gelijk moet stellen, maar die een twijfelachtig pedagogisch beleid hebben. Kunnen we méér met al die uitspraken die verzameld zijn dan nu gebeurt? Daarover spraken we donderdagmorgen met ons lid en onderzoeker Adri van Montfoort. Als wij het over de voorwaarden eens kunnen worden, en daar twijfel ik niet aan, gaat hij een interessant vooronderzoek doen.

Het NVO-register OG wordt omgevormd tot een NVO-Kwaliteitsregister. Dst heeft nog wel wat voeten in de aarde en gelukkig zijn collega-verenigingen bereid hun ervaringen en inzichten met ons te delen. Maandag spraken we met de psychotherapeuten, die onmiddellijk met ons meedachten en ons adviseerden. Ondanks de bestuurlijke crisis waarin de Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgende beroepen terecht is gekomen, zijn ook zij bereid binnenkort met ons mee te denken. Bij zo’n collegiaal bezoek deel je nog véél meer dan alleen dat waarvoor je kwam. We doen het te weinig, zomaar bij elkaar langs gaan en de tijd nemen om samen  ‘de wereld door te spreken’.

De wereld doorspreken, dat wilden we nou juist niét op de heidag van de directeuren van verenigingen die lid zijn van P3NL. Daar ging het meer om elkaar beter te leren kennen en juist even weg te komen van al die inhoudelijke zaken die ons normaal gesproken zo bezig houden. Ook hier ging het dus om werelden verbinden; de wereld die achter de personen van ieder van ons schuil gaat. Maar ’s middags konden we het toch niet laten en deelden we een aantal zaken waar we nu of in heel nabije toekomst al weer samen vóór staan. Want hoe je het ook wendt of keert, dát is wat ons bindt.

Waar we ook volop mee bezig zijn is onze nieuwe huisvesting, vanaf het voorjaar van volgend jaar en ons congres Puur Pedagogiek eind maart. Het bestuur komt dinsdag weer bij elkaar en heeft een agenda waar je ‘u’ tegen zegt. Dat geldt ook voor de ledenraad, van eind september. U hoort ervan!

Tot volgende week!

M