Regiebehandelaar, bijdragen aan 'de' transformatie en de Brexit en u!

Zondag 8 juli. Opleiden voor een betere transformatie Jeugd. Het Verenigd Koninkrijk kwam tot een lijn in de Brexit. Raakt die Brexit ook ‘ons soort mensen’? De praktijk achter de uitspraken van onze Tuchtcolleges. En natuurlijk, natuurlijk het Hoofdlijnenakkoord GGZ en de OG in de BIG.

Over het Hoofdlijnenakkoord GGZ en de voortgang van de OG in de BIG las u al in onze nieuwsbrief. De inhoud weet u dus al. Maar natuurlijk, natuurlijk hield het ons ‘van de straat’, de afgelopen weken. Over het hoofdlijnenakkoord GGZ zijn we, op die hoofdlijnen, best te spreken. We onderschrijven de visie, de ambities en de doelen. Alleen, wat een gemiste kans om, als het probleem van wachtlijsten zo nijpend in, wel de inténtie uit te spreken om het regiebehandelaarschap te verbreden, maar elke operationalisering daarvan naar voren te schuiven. Terwijl er goed toegeruste postmasters klaar staan! En nee, die zijn niet alleen toegerust voor hulp aan kinderen. Juist ook aan ouders. Lees de rapporten over onnodig in jeugdzorg plus behandelen.  Autisme… een aandoening die we vaak op jeugdige leeftijd ontdekken en waar onze beroepsgroep experts in heeft. En die expertise mag je dan niet inzetten voor volwassenen. Waarom toch niet de aanvulling, de specifieke expertise van onze beroepsgroep, benutten waar dat kan?

Inspirerend was een overleg over een voorgenomen postmasteropleiding gericht op transformatie in de jeugdhulp. Diverse betrokkenen dachten mee met de initiatiefnemers: over de het doel, de doelgroep, de vorm en de inhoud van de modules zoals hen die voor ogen staan. Waarom is het ons al jaren niet gelukt om het verschil te maken en wat kunnen de doen om dat dit keer wél te doen? Daarbij paste eerlijk gezegd wel een oproep via Twitter, afgelopen weekend, dat wij als pedagogen en psychologen ons onvoldoende laten zien in die transformatie. Een debatje organiseren, stelde ik voor. Dat gaan we doen.

De Brexit. De Britse premier May heeft dan toch eindelijk een lijn bepaald en gedeeld. Tijdens een bijeenkomst van VWS, donderdag, was die lijn nog niet bepaald. Maar ook nu nog zijn er tal van scenario’s over de uiteindelijke vorm van de Brexit; variërend van de manier waarop we bijvoorbeeld omgaan met Canada tot Noorwegen en Zwitserland. Heeft dat consequenties? Ja, zeggen de deskundigen heel beslist. Voor allerlei zaken waar je geen moment bij stil staat. De toelevering van grondstof voor medicijnen, bijvoorbeeld, en de registratie ervan. Of dat zover gaat dat ook u daar als professional iets van merkt? Doe voor de zekerheid de scan op de site van de Rijksoverheid. Wees voorbereid.

Al eerder schreef ik erover. Straks zijn de uitspraken van onze tuchtcolleges, die nu nog als afzonderlijke pdf-jes op de site staan, vindbaar in een zoeksysteem. Dat vergt ook een behoorlijke inhoudelijke slag; ze moesten allemaal in kaart worden gebracht, er moesten nieuwe samenvattingen komen én ze moesten aansprekende titels krijgen. Dat laatste, daar ben ik zelf maar eens ingedoken, afgelopen weken. Leuk om te doen, de praktijkgerichte kernvraag uit complexe, juridische teksten destilleren. Hoewel mij opviel dat de oudere uitspraken aanzienlijk concreter waren opgesteld. Hoe dat komt is niet meer te achterhalen; werden ze toen méér vanuit de praktijk opgesteld of is de wereld verder gejuridiseerd? Hoe dan ook, na de zomer kunt u het zelf beoordelen.

Tot volgende week,

 

M