Vluchtelingenkinderen, werkervaringsplekken en euthanasie bij jonge kinderen

Zondag 24 januari: vluchtelingenkinderen, werkervaringsplaatsen en euthanasie bij jonge kinderen

Deze week operationaliseerden we met het NIP en Defence for Children onze actie voor vluchtelingenkinderen, blikten we samen met het NIP terug op onze peiling naar werkervaringsplaatsen - en zetten vervolgstappen. We lieten ons informeren door collega-verenigingen en experts over een wenselijke verenigingsstructuur. En we namen deel aan een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over euthanasie bij jongere kinderen en organiseerden voor onze leden een tweede workshop over DSM 5.

Over onze actie voor vluchtelingenkinderen las u al in onze nieuwsbrief. Binnen enkele uren stroomden geïnteresseerden voor een pool om achterstanden weg te werken binnen. Het gaat om het opstellen van pedagogische rapporten voor gezinnen waarbij uitzetting dreigt. Het Verdrag voor de Rechten van het Kind waarborgt dat in situaties als deze het kindbelang wordt meegewogen. Bij het expertisecentrum in Groningen is een lange wachtlijst ontstaan en met onze professionals kunnen we die achterstand (tijdelijk) wegwerken. U reageerde zoals gezegd al direct in grote getale. Hoe fijn dat ook is, ook dat stelt ons weer voor een dilemma. Een al te grote pool kunnen we ook niet aan.

Déze actie is gericht op kinderen die al langere tijd in Nederland zijn en schade kunnen oplopen als zij worden uitgezet. Het vraagstuk van vluchtelingenkinderen is natuurlijk breder: dat gaat ook om wat nu in de media centraal staat: het opvangen van enorme mensenstemmen en het bieden van onderwijs en hulp. Maar er is nog een categorie: kinderen die met hun ouders in Nederland mogen blijven. Die gezinnen hebben soms  dringend opvoedingsondersteuning nodig, bijvoorbeeld om te voorkomen dat kinderen de zorg voor hun niet geïntegreerde ouders, soms met trauma, overnemen. Die twee doelgroepen staan NVO en NIP ook helder voor ogen en ook daarvoor zetten wij activiteiten op, o.a.met scholingsmodules voor onze professionals.

Zoals ook in de nieuwsbrief stond streven we als NVO en NIP naar financiering van onze professionals voor dit soort nieuwe activiteiten.

We blikten terug op onze peiling naar werkervaringsplekken, die ons veel informatie heeft opgeleverd over de situatie in de praktijk.Vanwege de uitzending door De Monitor begin januari moesten we deze peiling snel opzetten en moesten we als NVO en NIP snel onderling uitwisselen over inhoud en proces Het was de eerste keer dat we zoiets samen deden en natuurlijk hebben we veel geleerd en doen we een volgende keer dingen anders. Toch denken we dat we, met alle mitsen en maren, het juiste momentum hebben weten te pakken. Zo besteedde afgelopen week de NRC weer aandacht aan het thema. We verwachten binnenkort te starten met overleg met werkgevers; samen gaan we voor een gezonde ggz, jeugdhulp en langdurige zorg. 'Gezond' betekent ook zorgvuldig omgaan met professionals en met (startende) professionals die cliënten behandelen. Daarover zal het gesprek wat betreft de NVO dus worden gevoerd. Intussen gaan we voor onze leden een handreiking ontwikkelen.

Iets heel anders is onze verenigingsstructuur. Zoals we op de ALV in december aankondigden denken we hard na over een model dat recht doet aan optimale betrokkenheid van leden en dat ook borgt dat die leden meedenken op het niveau van verenigingsbeleid. Bijna al onze collega-beroepsverenigingen hebben daarmee al ervaring en daar kunnen we ons voordeel mee doen. Het gaat dan om het feit dat de strategische beleidscyclus het centrale proces is, waaromheen de structuur moet worden georganiseerd, het feit dat een vereniging een eigen geheel is -onvergelijkbaar met politieke structuren of grote stichtingen-, de vraag hoeveel investering van kaderleden voor hun vereniging gerechtvaardigd is, welke portefeuilles een bestuur normaliter kent, enzovoorts. We waren al een heel eind op streek met de notitie die leden voor de ALV ontvingen, maar de oriëntatie die we nu doen, kantelt en scherpt het geheel nog wel.

Zoals ik al zei: we waren politiek weer in beeld over het vraagstuk euthanasie voor kinderen die jonger dan twaalf jaar. We straalden, aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden en onderzoeksresultaten, terughoudendheid uit. U vindt het position paper op onze website.

Oh ja, samen met onze huisgenoten, NJI, het kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het kenniscentrum Licht Verstandelijk Beperkten, luidden we met een late nieuwjaarsborrel 2016 in. Dankzij een geanimeerde kennisquiz deden we in twee teams nog heel wat kennis over elkaar op. De quiz eindigde in gelijk spel. Zo'n bijeenkomst smaakt naar meer, lieten veel borrelgenoten ons weten. Dank aan onze secretariaten, die dit organiseerden.

Tot volgende week,

M