Zondag 10 april. Opnieuw aandacht voor vluchtelingenkinderen. Privacy in onderwijs op de agenda.

Opnieuw een succesvolle  studiedag van NVO en NIP over hulp aan vluchtelingenkinderen. Deze keer over nieuwkomers. Op de eerste regionale bijeenkomst van 2016 over de beroepscode, in Den Haag, veel vragen over privacy in onderwijs en jeugdhulp en over het betrekken van beide ouders of gezagsdragers. Woensdag kon de NVO vragen en signalen over onderwijs direct inbrengen in een overleg met de PO-Raad en de VO-Raad. Het onderwerp komt op de agenda!. Woensdag ging ook een brief aan minister Schippers uit, waarin de NVO haar oproept een oplossing te vinden voor het continuïteitsvraagstuk, dat door het Kwaliteitsstatuut vanaf 2017 in de ggz voor cliënten van orthopedagogen generalist ontstaat.

 

Vorige week vrijdag organiseerde het expertisecentrum van de Rijksuniversiteit  Groningen een training voor onze leden die pedagogische rapporten gaan opstellen voor vluchtelingenkinderen die dreigen te worden uitgewezen. Dan gaat het om kinderen die al langer in Nederland zijn. Afgelopen vrijdag organiseerden we opnieuw een studiedag, nu over nieuwkomende vluchtelingenkinderen in het onderwijs. Centrale boodschap is: bijna alle kinderen gaan snel naar school als ze eenmaal hier zijn. Dat is goed, want we zijn ervan overtuigd dat het belangrijk voor hen is zo snel mogelijk weer een gewoon leven te leiden. Veel docenten in het onderwijs handelen als vanzelf goed. Belangrijk is dat we in het onderwijs en elders empathisch zijn als het gaat om wat de kinderen hebben meegemaakt en hen aanmoedigen om over positieve ervaringen toen en nu te praten. Maar net zo belangrijk: stel gewone eisen en regels aan hen. Laat hen geen uitzonderingsgroep worden, in welk opzicht dan ook. Met de meeste kinderen gaat het al snel goed. Zij ontwikkelen geen trauma’s. Maar logischerwijs is de kans daarop binnen deze groep wel groter dan normaal. Op de studiedag werden handreikingen gegeven voor diagnose en behandeling. Belangrijkste is echter: werk samen met school en bijvoorbeeld de GGD!

 

Maandagavond namen een kleine vijftig leden deel aan de eerste regionale bijeenkomst over de beroepscode dit jaar, in Den Haag. Het werd, zoals eigenlijk altijd het geval is bij deze bijeenkomsten, een geanimeerde bijeenkomst. Net als tijdens eerdere bijeenkomsten wezen de aanwezige leden op privacyvraagstukken in het onderwijs. Dan gaat het vooral over archivering van rapportage en over het feit dat dossiers van individuele leerlingen vaak inzichtelijk zijn voor medewerkers op school of in het samenwerkingsverband die hier geen toegang toe zouden moeten hebben. Maar vergelijkbare vragen leven bij professionals in jeugdhulp, waar privacygevoelige gegevens worden gedeeld met gemeenten, met professionals in een wijkteam die zelf niet zijn gehouden aan een beroepscode of in overleggen tussen scholen en gemeenten. Of er ook overleg met de VNG hierover was. Ja zeker! En hoe zit het met het delen van gegevens bij een verhuizing van de ene gemeente naar de andere? En wat als een huisarts naar een instelling voor jeugdhulp verwijst voor een diagnose dyslexie, terwijl de vraag eigenlijk bij onderwijs hoort, omdat het eigenlijk gaat om behoefte aan een intelligentietoets. Vragen die illustreren waar onze leden in de praktijk tegen aan lopen en waarop wij als NVO antwoord willen geven. Soms is dat antwoord er niet meteen en moeten we daarover in overleg met andere partners.

 

Dat gebeurde woensdag, toen we als NVO deze signalen inbrachten bij de PO-Raad en de VO-Raad. We vonden eigenlijk direct gehoor. Maar natuurlijk stelden de Raden ook informatieve vragen, zoals : wijkt de beroepscode af van de reguliere regelgeving over privacy? Zo nee, dan zou dat betekenen dat scholen zich niet aan de wetgeving houden en dan kunnen de Raden hen daarop wijzen. De Raden hebben al een handreiking voor scholen over privacy, waarop wij onze leden weer kunnen wijzen. Dat helpt hen om gesprekken binnen scholen en samenwerkingsverbanden aan te gaan. De Raden hebben behoefte aan concrete signalen en de aantallen waarin dit voorkomt om dit op de agenda te zetten. Die gaan wij leveren en daarvoor doen we natuurlijk een beroep op u. We zijn als NVO heel positief over de ruimte die er is om aandacht voor dit thema te krijgen. Maar natuurlijk moet het nog wel gebeuren.

 

En dan het kwaliteitsstatuut. Maandag maakten de 'veldpartijen' het Kwaliteitsstatuut het openbaar. Het is nu ook opgenomen in het register van het Zorginstituut Nederland. We regelden o.a. als NVO een overgangsbepaling voor cliënten die gedurende hun behandeling 18 jaar worden en we hopen dat die bepaling uitvoerbaar zal zijn. Daarvoor hebben wij samen met het NIP de nodige input geleverd. De orthopedagoog generalist wordt daarnaast expliciet genoemd in de Toelichting. Omdat BIG-registratie zelfs voor een experimenteerartikel voorwaarde is, ontstaat echter vanaf 2017 een continuïteitsvraagstuk voor andere groepen cliënten, die orthopedagogen generalist nu in de ggz behandelen, zoals de groep 18-25 jarigen. Daarom roepen wij de minister op daarvoor alsnog een voorziening te treffen.

 

Tot volgende week.

 

M

 

 

 

Zondag 10 april

 

Opnieuw een succesvolle  studiedag van NVO en NIP over hulp aan vluchtelingenkinderen. Deze keer over nieuwkomers. Op de eerste regionale bijeenkomst van 2016,  in Den Haag, over de beroepscode veel vragen over privacy in onderwijs en jeugdhulp en over het betrekken van beide ouders of gezagsdragers. Woensdag kon de NVO vragen en signalen over onderwijs direct inbrengen in een overleg met de PO-Raad en de VO-Raad. Het onderwerp komt op de agenda!. Woensdag ging ook een brief aan minister Schippers uit, waarin de NVO haar oproept een oplossing te vinden voor het continuïteitsvraagstuk, dat vanaf 2017 in de ggz voor cliënten van orthopedagogen generalist ontstaat.

 

Vorige week vrijdag organiseerde het expertisecentrum van de Rijksuniversiteit  Groningen een training voor onze leden die pedagogische rapporten gaan opstellen voor vluchtelingenkinderen die dreigen te worden uitgewezen. Dan gaat het om kinderen die al langer in Nederland zij . Afgelopen vrijdag organiseerden we opnieuw een studiedag, nu over nieuwkomende vluchtelingenkinderen in het onderwijs. Centrale boodschap is: bijna alle kinderen gaan snel naar school als ze eenmaal hier zijn. Dat is goed, want we zijn ervan overtuigd dat het belangrijk voor hen is zo snel mogelijk weer een gewoon leven te leiden. Veel docenten in het onderwijs handelen als vanzelf goed. Belangrijk is dat we in het onderwijs en elders empathisch zijn als het gaat om wat de kinderen hebben meegemaakt en hen aanmoedigen om over positieve ervaringen toen en nu te parten. Maar net zo belangrijk: stel gewone eisen en regels aan hen. Laat hen geen uitzonderingsgroep in welk opzicht dan ook worden. Met de meeste kinderen gaat het al snel hoed. Zij ontwikkelen geen trauma’s. Maar logischerwijs is de kans groep wel groter. Op de studiedag werden handreikingen gegeven voor diagnose en behandeling. Belangrijkste is echter: werk samen met school en bijvoorbeeld de ggd!

 

Maandagavond namen een kleine vijftig leden deel aan de eerste regionale bijeenkomst over de beroepscode dit jaar, in Den Haag. Het werd, zoals eigenlijk altijd het geval is bij deze bijeenkomsten, een geanimeerde bijeenkomst. Net als tijdens eerdere bijeenkomsten wezen de aanwezige leden op privacyvraagstukken in het onderwijs. Dan gaat het vooral over archivering van rapportage en over het feit dat dossiers van individuele leerlingen vaak inzichtelijk zijn voor medewerkers op school of in het samenwerkingsverband die hier geen toegang toe zouden moeten hebben. Maar vergelijkbare vragen leven bij professionals in jeugdhulp, waar privacygevoelige gegevens worden gedeeld met gemeenten, met professionals in een wijkteam die zelf niet zijn gehouden aan een beroepscode of in overleggen tussen scholen en gemeenten. Of er ook overleg met de VNG hierover was. Ja zeker! En hoe zit het met het delen van gegevens bij een verhuizing van de ene gemeente naar de andere? En wat als een huisarts naar een instelling voor jeugdhulp verwijst voor een diagnose dyslexie, terwijl de vraag eigenlijk bij onderwijs hoort, omdat het eigenlijk gaat om behoefte aan een intelligentietoets. Vragen die illustreren waar onze leden in de praktijk tegen aan lopen en waarop wij als NVO antwoord willen geven. Soms is dat antwoord er niet meteen en moeten we daarover in overleg met andere partners.

 

Dat gebeurde woensdag, toen we als NVO deze signalen inbrachten bij de PO-raad en de VO-raad. We vonden eigenlijk direct gehoor. Maar natuurlijk ook informatieve vragen: wijkt de beroepscode af van de reguliere regelgeving over privacy? Zo nee, dan zou betekenen dat scholen zich niet aan de wetgeving houden en dan kunnen de Raden hen daarop wijzen. De Raden hebben al een handreiking over privacy, waarop wij onze leden weer kunnen wijzen. Dat helpt hen om gesprekken binnen scholen en samenwerkingsverbanden aan te gaan. De Raden hebben behoefte aan concrete signalen en de aantallen waarin dit voorkomt om dit op de agenda te zetten. Die gaan wij leveren en daarvoor doen we natuurlijk een beroep op u. We zijn als NVO heel positief over de ruimte die er is om aandacht voor dit thema te krijgen. Maar natuurlijk moet het nog wel gebeuren.

 

En dan het kwaliteitsstatuut. Maandag werd het openbaar door reacties van de veldpartijen. Het is nu ook opgenomen in het register van het Zorginstituut Nederland. We regelden als NVO o.a. een overgangsbepaling voor cliënten die gedurende hun behandeling 18 jaar worden en we hopen dat die bepaling uitvoerbaar zal zijn. Daarvoor hebben wij samen met het NIP de nodige input geleverd. De orthopedagoog generalist wordt daarnaast expliciet genoemd in de Toelichting. Omdat BIG-registratie zelfs voor een experimenteerartikel voorwaarde is, ontstaat echter vanaf 2017 een continuïteitsvraagstuk voor andere groepen cliënten, die orthopedagogen generalist nu in de ggz behandelen, zoals de groep 18-25 jarigen. Daarom roepen wij de minister op daarvoor alsnog een voorziening te treffen.

 

Tot volgende week.

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 10 april

 

Opnieuw een succesvolle  studiedag van NVO en NIP over hulp aan vluchtelingenkinderen. Deze keer over nieuwkomers. Op de eerste regionale bijeenkomst van 2016,  in Den Haag, over de beroepscode veel vragen over privacy in onderwijs en jeugdhulp en over het betrekken van beide ouders of gezagsdragers. Woensdag kon de NVO vragen en signalen over onderwijs direct inbrengen in een overleg met de PO-Raad en de VO-Raad. Het onderwerp komt op de agenda!. Woensdag ging ook een brief aan minister Schippers uit, waarin de NVO haar oproept een oplossing te vinden voor het continuïteitsvraagstuk, dat vanaf 2017 in de ggz voor cliënten van orthopedagogen generalist ontstaat.

 

Vorige week vrijdag organiseerde het expertisecentrum van de Rijksuniversiteit  Groningen een training voor onze leden die pedagogische rapporten gaan opstellen voor vluchtelingenkinderen die dreigen te worden uitgewezen. Dan gaat het om kinderen die al langer in Nederland zij . Afgelopen vrijdag organiseerden we opnieuw een studiedag, nu over nieuwkomende vluchtelingenkinderen in het onderwijs. Centrale boodschap is: bijna alle kinderen gaan snel naar school als ze eenmaal hier zijn. Dat is goed, want we zijn ervan overtuigd dat het belangrijk voor hen is zo snel mogelijk weer een gewoon leven te leiden. Veel docenten in het onderwijs handelen als vanzelf goed. Belangrijk is dat we in het onderwijs en elders empathisch zijn als het gaat om wat de kinderen hebben meegemaakt en hen aanmoedigen om over positieve ervaringen toen en nu te parten. Maar net zo belangrijk: stel gewone eisen en regels aan hen. Laat hen geen uitzonderingsgroep in welk opzicht dan ook worden. Met de meeste kinderen gaat het al snel hoed. Zij ontwikkelen geen trauma’s. Maar logischerwijs is de kans groep wel groter. Op de studiedag werden handreikingen gegeven voor diagnose en behandeling. Belangrijkste is echter: werk samen met school en bijvoorbeeld de ggd!

 

Maandagavond namen een kleine vijftig leden deel aan de eerste regionale bijeenkomst over de beroepscode dit jaar, in Den Haag. Het werd, zoals eigenlijk altijd het geval is bij deze bijeenkomsten, een geanimeerde bijeenkomst. Net als tijdens eerdere bijeenkomsten wezen de aanwezige leden op privacyvraagstukken in het onderwijs. Dan gaat het vooral over archivering van rapportage en over het feit dat dossiers van individuele leerlingen vaak inzichtelijk zijn voor medewerkers op school of in het samenwerkingsverband die hier geen toegang toe zouden moeten hebben. Maar vergelijkbare vragen leven bij professionals in jeugdhulp, waar privacygevoelige gegevens worden gedeeld met gemeenten, met professionals in een wijkteam die zelf niet zijn gehouden aan een beroepscode of in overleggen tussen scholen en gemeenten. Of er ook overleg met de VNG hierover was. Ja zeker! En hoe zit het met het delen van gegevens bij een verhuizing van de ene gemeente naar de andere? En wat als een huisarts naar een instelling voor jeugdhulp verwijst voor een diagnose dyslexie, terwijl de vraag eigenlijk bij onderwijs hoort, omdat het eigenlijk gaat om behoefte aan een intelligentietoets. Vragen die illustreren waar onze leden in de praktijk tegen aan lopen en waarop wij als NVO antwoord willen geven. Soms is dat antwoord er niet meteen en moeten we daarover in overleg met andere partners.

 

Dat gebeurde woensdag, toen we als NVO deze signalen inbrachten bij de PO-raad en de VO-raad. We vonden eigenlijk direct gehoor. Maar natuurlijk ook informatieve vragen: wijkt de beroepscode af van de reguliere regelgeving over privacy? Zo nee, dan zou betekenen dat scholen zich niet aan de wetgeving houden en dan kunnen de Raden hen daarop wijzen. De Raden hebben al een handreiking over privacy, waarop wij onze leden weer kunnen wijzen. Dat helpt hen om gesprekken binnen scholen en samenwerkingsverbanden aan te gaan. De Raden hebben behoefte aan concrete signalen en de aantallen waarin dit voorkomt om dit op de agenda te zetten. Die gaan wij leveren en daarvoor doen we natuurlijk een beroep op u. We zijn als NVO heel positief over de ruimte die er is om aandacht voor dit thema te krijgen. Maar natuurlijk moet het nog wel gebeuren.

 

En dan het kwaliteitsstatuut. Maandag werd het openbaar door reacties van de veldpartijen. Het is nu ook opgenomen in het register van het Zorginstituut Nederland. We regelden als NVO o.a. een overgangsbepaling voor cliënten die gedurende hun behandeling 18 jaar worden en we hopen dat die bepaling uitvoerbaar zal zijn. Daarvoor hebben wij samen met het NIP de nodige input geleverd. De orthopedagoog generalist wordt daarnaast expliciet genoemd in de Toelichting. Omdat BIG-registratie zelfs voor een experimenteerartikel voorwaarde is, ontstaat echter vanaf 2017 een continuïteitsvraagstuk voor andere groepen cliënten, die orthopedagogen generalist nu in de ggz behandelen, zoals de groep 18-25 jarigen. Daarom roepen wij de minister op daarvoor alsnog een voorziening te treffen.

 

Tot volgende week.

 

M

 

 

 

Zondag 10 april

 

Opnieuw een succesvolle  studiedag van NVO en NIP over hulp aan vluchtelingenkinderen. Deze keer over nieuwkomers. Op de eerste regionale bijeenkomst van 2016,  in Den Haag, over de beroepscode veel vragen over privacy in onderwijs en jeugdhulp en over het betrekken van beide ouders of gezagsdragers. Woensdag kon de NVO vragen en signalen over onderwijs direct inbrengen in een overleg met de PO-Raad en de VO-Raad. Het onderwerp komt op de agenda!. Woensdag ging ook een brief aan minister Schippers uit, waarin de NVO haar oproept een oplossing te vinden voor het continuïteitsvraagstuk, dat vanaf 2017 in de ggz voor cliënten van orthopedagogen generalist ontstaat.

 

Vorige week vrijdag organiseerde het expertisecentrum van de Rijksuniversiteit  Groningen een training voor onze leden die pedagogische rapporten gaan opstellen voor vluchtelingenkinderen die dreigen te worden uitgewezen. Dan gaat het om kinderen die al langer in Nederland zij . Afgelopen vrijdag organiseerden we opnieuw een studiedag, nu over nieuwkomende vluchtelingenkinderen in het onderwijs. Centrale boodschap is: bijna alle kinderen gaan snel naar school als ze eenmaal hier zijn. Dat is goed, want we zijn ervan overtuigd dat het belangrijk voor hen is zo snel mogelijk weer een gewoon leven te leiden. Veel docenten in het onderwijs handelen als vanzelf goed. Belangrijk is dat we in het onderwijs en elders empathisch zijn als het gaat om wat de kinderen hebben meegemaakt en hen aanmoedigen om over positieve ervaringen toen en nu te parten. Maar net zo belangrijk: stel gewone eisen en regels aan hen. Laat hen geen uitzonderingsgroep in welk opzicht dan ook worden. Met de meeste kinderen gaat het al snel hoed. Zij ontwikkelen geen trauma’s. Maar logischerwijs is de kans groep wel groter. Op de studiedag werden handreikingen gegeven voor diagnose en behandeling. Belangrijkste is echter: werk samen met school en bijvoorbeeld de ggd!

 

Maandagavond namen een kleine vijftig leden deel aan de eerste regionale bijeenkomst over de beroepscode dit jaar, in Den Haag. Het werd, zoals eigenlijk altijd het geval is bij deze bijeenkomsten, een geanimeerde bijeenkomst. Net als tijdens eerdere bijeenkomsten wezen de aanwezige leden op privacyvraagstukken in het onderwijs. Dan gaat het vooral over archivering van rapportage en over het feit dat dossiers van individuele leerlingen vaak inzichtelijk zijn voor medewerkers op school of in het samenwerkingsverband die hier geen toegang toe zouden moeten hebben. Maar vergelijkbare vragen leven bij professionals in jeugdhulp, waar privacygevoelige gegevens worden gedeeld met gemeenten, met professionals in een wijkteam die zelf niet zijn gehouden aan een beroepscode of in overleggen tussen scholen en gemeenten. Of er ook overleg met de VNG hierover was. Ja zeker! En hoe zit het met het delen van gegevens bij een verhuizing van de ene gemeente naar de andere? En wat als een huisarts naar een instelling voor jeugdhulp verwijst voor een diagnose dyslexie, terwijl de vraag eigenlijk bij onderwijs hoort, omdat het eigenlijk gaat om behoefte aan een intelligentietoets. Vragen die illustreren waar onze leden in de praktijk tegen aan lopen en waarop wij als NVO antwoord willen geven. Soms is dat antwoord er niet meteen en moeten we daarover in overleg met andere partners.

 

Dat gebeurde woensdag, toen we als NVO deze signalen inbrachten bij de PO-raad en de VO-raad. We vonden eigenlijk direct gehoor. Maar natuurlijk ook informatieve vragen: wijkt de beroepscode af van de reguliere regelgeving over privacy? Zo nee, dan zou betekenen dat scholen zich niet aan de wetgeving houden en dan kunnen de Raden hen daarop wijzen. De Raden hebben al een handreiking over privacy, waarop wij onze leden weer kunnen wijzen. Dat helpt hen om gesprekken binnen scholen en samenwerkingsverbanden aan te gaan. De Raden hebben behoefte aan concrete signalen en de aantallen waarin dit voorkomt om dit op de agenda te zetten. Die gaan wij leveren en daarvoor doen we natuurlijk een beroep op u. We zijn als NVO heel positief over de ruimte die er is om aandacht voor dit thema te krijgen. Maar natuurlijk moet het nog wel gebeuren.

 

En dan het kwaliteitsstatuut. Maandag werd het openbaar door reacties van de veldpartijen. Het is nu ook opgenomen in het register van het Zorginstituut Nederland. We regelden als NVO o.a. een overgangsbepaling voor cliënten die gedurende hun behandeling 18 jaar worden en we hopen dat die bepaling uitvoerbaar zal zijn. Daarvoor hebben wij samen met het NIP de nodige input geleverd. De orthopedagoog generalist wordt daarnaast expliciet genoemd in de Toelichting. Omdat BIG-registratie zelfs voor een experimenteerartikel voorwaarde is, ontstaat echter vanaf 2017 een continuïteitsvraagstuk voor andere groepen cliënten, die orthopedagogen generalist nu in de ggz behandelen, zoals de groep 18-25 jarigen. Daarom roepen wij de minister op daarvoor alsnog een voorziening te treffen.

 

Tot volgende week.

 

M

 

 

 

Zondag 10 april

 

Opnieuw een succesvolle  studiedag van NVO en NIP over hulp aan vluchtelingenkinderen. Deze keer over nieuwkomers. Op de eerste regionale bijeenkomst van 2016,  in Den Haag, over de beroepscode veel vragen over privacy in onderwijs en jeugdhulp en over het betrekken van beide ouders of gezagsdragers. Woensdag kon de NVO vragen en signalen over onderwijs direct inbrengen in een overleg met de PO-Raad en de VO-Raad. Het onderwerp komt op de agenda!. Woensdag ging ook een brief aan minister Schippers uit, waarin de NVO haar oproept een oplossing te vinden voor het continuïteitsvraagstuk, dat vanaf 2017 in de ggz voor cliënten van orthopedagogen generalist ontstaat.

 

Vorige week vrijdag organiseerde het expertisecentrum van de Rijksuniversiteit  Groningen een training voor onze leden die pedagogische rapporten gaan opstellen voor vluchtelingenkinderen die dreigen te worden uitgewezen. Dan gaat het om kinderen die al langer in Nederland zij . Afgelopen vrijdag organiseerden we opnieuw een studiedag, nu over nieuwkomende vluchtelingenkinderen in het onderwijs. Centrale boodschap is: bijna alle kinderen gaan snel naar school als ze eenmaal hier zijn. Dat is goed, want we zijn ervan overtuigd dat het belangrijk voor hen is zo snel mogelijk weer een gewoon leven te leiden. Veel docenten in het onderwijs handelen als vanzelf goed. Belangrijk is dat we in het onderwijs en elders empathisch zijn als het gaat om wat de kinderen hebben meegemaakt en hen aanmoedigen om over positieve ervaringen toen en nu te parten. Maar net zo belangrijk: stel gewone eisen en regels aan hen. Laat hen geen uitzonderingsgroep in welk opzicht dan ook worden. Met de meeste kinderen gaat het al snel hoed. Zij ontwikkelen geen trauma’s. Maar logischerwijs is de kans groep wel groter. Op de studiedag werden handreikingen gegeven voor diagnose en behandeling. Belangrijkste is echter: werk samen met school en bijvoorbeeld de ggd!

 

Maandagavond namen een kleine vijftig leden deel aan de eerste regionale bijeenkomst over de beroepscode dit jaar, in Den Haag. Het werd, zoals eigenlijk altijd het geval is bij deze bijeenkomsten, een geanimeerde bijeenkomst. Net als tijdens eerdere bijeenkomsten wezen de aanwezige leden op privacyvraagstukken in het onderwijs. Dan gaat het vooral over archivering van rapportage en over het feit dat dossiers van individuele leerlingen vaak inzichtelijk zijn voor medewerkers op school of in het samenwerkingsverband die hier geen toegang toe zouden moeten hebben. Maar vergelijkbare vragen leven bij professionals in jeugdhulp, waar privacygevoelige gegevens worden gedeeld met gemeenten, met professionals in een wijkteam die zelf niet zijn gehouden aan een beroepscode of in overleggen tussen scholen en gemeenten. Of er ook overleg met de VNG hierover was. Ja zeker! En hoe zit het met het delen van gegevens bij een verhuizing van de ene gemeente naar de andere? En wat als een huisarts naar een instelling voor jeugdhulp verwijst voor een diagnose dyslexie, terwijl de vraag eigenlijk bij onderwijs hoort, omdat het eigenlijk gaat om behoefte aan een intelligentietoets. Vragen die illustreren waar onze leden in de praktijk tegen aan lopen en waarop wij als NVO antwoord willen geven. Soms is dat antwoord er niet meteen en moeten we daarover in overleg met andere partners.

 

Dat gebeurde woensdag, toen we als NVO deze signalen inbrachten bij de PO-raad en de VO-raad. We vonden eigenlijk direct gehoor. Maar natuurlijk ook informatieve vragen: wijkt de beroepscode af van de reguliere regelgeving over privacy? Zo nee, dan zou betekenen dat scholen zich niet aan de wetgeving houden en dan kunnen de Raden hen daarop wijzen. De Raden hebben al een handreiking over privacy, waarop wij onze leden weer kunnen wijzen. Dat helpt hen om gesprekken binnen scholen en samenwerkingsverbanden aan te gaan. De Raden hebben behoefte aan concrete signalen en de aantallen waarin dit voorkomt om dit op de agenda te zetten. Die gaan wij leveren en daarvoor doen we natuurlijk een beroep op u. We zijn als NVO heel positief over de ruimte die er is om aandacht voor dit thema te krijgen. Maar natuurlijk moet het nog wel gebeuren.

 

En dan het kwaliteitsstatuut. Maandag werd het openbaar door reacties van de veldpartijen. Het is nu ook opgenomen in het register van het Zorginstituut Nederland. We regelden als NVO o.a. een overgangsbepaling voor cliënten die gedurende hun behandeling 18 jaar worden en we hopen dat die bepaling uitvoerbaar zal zijn. Daarvoor hebben wij samen met het NIP de nodige input geleverd. De orthopedagoog generalist wordt daarnaast expliciet genoemd in de Toelichting. Omdat BIG-registratie zelfs voor een experimenteerartikel voorwaarde is, ontstaat echter vanaf 2017 een continuïteitsvraagstuk voor andere groepen cliënten, die orthopedagogen generalist nu in de ggz behandelen, zoals de groep 18-25 jarigen. Daarom roepen wij de minister op daarvoor alsnog een voorziening te treffen.

 

Tot volgende week.

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 10 april

 

Opnieuw een succesvolle  studiedag van NVO en NIP over hulp aan vluchtelingenkinderen. Deze keer over nieuwkomers. Op de eerste regionale bijeenkomst van 2016,  in Den Haag, over de beroepscode veel vragen over privacy in onderwijs en jeugdhulp en over het betrekken van beide ouders of gezagsdragers. Woensdag kon de NVO vragen en signalen over onderwijs direct inbrengen in een overleg met de PO-Raad en de VO-Raad. Het onderwerp komt op de agenda!. Woensdag ging ook een brief aan minister Schippers uit, waarin de NVO haar oproept een oplossing te vinden voor het continuïteitsvraagstuk, dat vanaf 2017 in de ggz voor cliënten van orthopedagogen generalist ontstaat.

 

Vorige week vrijdag organiseerde het expertisecentrum van de Rijksuniversiteit  Groningen een training voor onze leden die pedagogische rapporten gaan opstellen voor vluchtelingenkinderen die dreigen te worden uitgewezen. Dan gaat het om kinderen die al langer in Nederland zij . Afgelopen vrijdag organiseerden we opnieuw een studiedag, nu over nieuwkomende vluchtelingenkinderen in het onderwijs. Centrale boodschap is: bijna alle kinderen gaan snel naar school als ze eenmaal hier zijn. Dat is goed, want we zijn ervan overtuigd dat het belangrijk voor hen is zo snel mogelijk weer een gewoon leven te leiden. Veel docenten in het onderwijs handelen als vanzelf goed. Belangrijk is dat we in het onderwijs en elders empathisch zijn als het gaat om wat de kinderen hebben meegemaakt en hen aanmoedigen om over positieve ervaringen toen en nu te parten. Maar net zo belangrijk: stel gewone eisen en regels aan hen. Laat hen geen uitzonderingsgroep in welk opzicht dan ook worden. Met de meeste kinderen gaat het al snel hoed. Zij ontwikkelen geen trauma’s. Maar logischerwijs is de kans groep wel groter. Op de studiedag werden handreikingen gegeven voor diagnose en behandeling. Belangrijkste is echter: werk samen met school en bijvoorbeeld de ggd!

 

Maandagavond namen een kleine vijftig leden deel aan de eerste regionale bijeenkomst over de beroepscode dit jaar, in Den Haag. Het werd, zoals eigenlijk altijd het geval is bij deze bijeenkomsten, een geanimeerde bijeenkomst. Net als tijdens eerdere bijeenkomsten wezen de aanwezige leden op privacyvraagstukken in het onderwijs. Dan gaat het vooral over archivering van rapportage en over het feit dat dossiers van individuele leerlingen vaak inzichtelijk zijn voor medewerkers op school of in het samenwerkingsverband die hier geen toegang toe zouden moeten hebben. Maar vergelijkbare vragen leven bij professionals in jeugdhulp, waar privacygevoelige gegevens worden gedeeld met gemeenten, met professionals in een wijkteam die zelf niet zijn gehouden aan een beroepscode of in overleggen tussen scholen en gemeenten. Of er ook overleg met de VNG hierover was. Ja zeker! En hoe zit het met het delen van gegevens bij een verhuizing van de ene gemeente naar de andere? En wat als een huisarts naar een instelling voor jeugdhulp verwijst voor een diagnose dyslexie, terwijl de vraag eigenlijk bij onderwijs hoort, omdat het eigenlijk gaat om behoefte aan een intelligentietoets. Vragen die illustreren waar onze leden in de praktijk tegen aan lopen en waarop wij als NVO antwoord willen geven. Soms is dat antwoord er niet meteen en moeten we daarover in overleg met andere partners.

 

Dat gebeurde woensdag, toen we als NVO deze signalen inbrachten bij de PO-raad en de VO-raad. We vonden eigenlijk direct gehoor. Maar natuurlijk ook informatieve vragen: wijkt de beroepscode af van de reguliere regelgeving over privacy? Zo nee, dan zou betekenen dat scholen zich niet aan de wetgeving houden en dan kunnen de Raden hen daarop wijzen. De Raden hebben al een handreiking over privacy, waarop wij onze leden weer kunnen wijzen. Dat helpt hen om gesprekken binnen scholen en samenwerkingsverbanden aan te gaan. De Raden hebben behoefte aan concrete signalen en de aantallen waarin dit voorkomt om dit op de agenda te zetten. Die gaan wij leveren en daarvoor doen we natuurlijk een beroep op u. We zijn als NVO heel positief over de ruimte die er is om aandacht voor dit thema te krijgen. Maar natuurlijk moet het nog wel gebeuren.

 

En dan het kwaliteitsstatuut. Maandag werd het openbaar door reacties van de veldpartijen. Het is nu ook opgenomen in het register van het Zorginstituut Nederland. We regelden als NVO o.a. een overgangsbepaling voor cliënten die gedurende hun behandeling 18 jaar worden en we hopen dat die bepaling uitvoerbaar zal zijn. Daarvoor hebben wij samen met het NIP de nodige input geleverd. De orthopedagoog generalist wordt daarnaast expliciet genoemd in de Toelichting. Omdat BIG-registratie zelfs voor een experimenteerartikel voorwaarde is, ontstaat echter vanaf 2017 een continuïteitsvraagstuk voor andere groepen cliënten, die orthopedagogen generalist nu in de ggz behandelen, zoals de groep 18-25 jarigen. Daarom roepen wij de minister op daarvoor alsnog een voorziening te treffen.

 

Tot volgende week.

 

M

 

 

 

Zondag 10 april

 

Opnieuw een succesvolle  studiedag van NVO en NIP over hulp aan vluchtelingenkinderen. Deze keer over nieuwkomers. Op de eerste regionale bijeenkomst van 2016,  in Den Haag, over de beroepscode veel vragen over privacy in onderwijs en jeugdhulp en over het betrekken van beide ouders of gezagsdragers. Woensdag kon de NVO vragen en signalen over onderwijs direct inbrengen in een overleg met de PO-Raad en de VO-Raad. Het onderwerp komt op de agenda!. Woensdag ging ook een brief aan minister Schippers uit, waarin de NVO haar oproept een oplossing te vinden voor het continuïteitsvraagstuk, dat vanaf 2017 in de ggz voor cliënten van orthopedagogen generalist ontstaat.

 

Vorige week vrijdag organiseerde het expertisecentrum van de Rijksuniversiteit  Groningen een training voor onze leden die pedagogische rapporten gaan opstellen voor vluchtelingenkinderen die dreigen te worden uitgewezen. Dan gaat het om kinderen die al langer in Nederland zij . Afgelopen vrijdag organiseerden we opnieuw een studiedag, nu over nieuwkomende vluchtelingenkinderen in het onderwijs. Centrale boodschap is: bijna alle kinderen gaan snel naar school als ze eenmaal hier zijn. Dat is goed, want we zijn ervan overtuigd dat het belangrijk voor hen is zo snel mogelijk weer een gewoon leven te leiden. Veel docenten in het onderwijs handelen als vanzelf goed. Belangrijk is dat we in het onderwijs en elders empathisch zijn als het gaat om wat de kinderen hebben meegemaakt en hen aanmoedigen om over positieve ervaringen toen en nu te parten. Maar net zo belangrijk: stel gewone eisen en regels aan hen. Laat hen geen uitzonderingsgroep in welk opzicht dan ook worden. Met de meeste kinderen gaat het al snel hoed. Zij ontwikkelen geen trauma’s. Maar logischerwijs is de kans groep wel groter. Op de studiedag werden handreikingen gegeven voor diagnose en behandeling. Belangrijkste is echter: werk samen met school en bijvoorbeeld de ggd!

 

Maandagavond namen een kleine vijftig leden deel aan de eerste regionale bijeenkomst over de beroepscode dit jaar, in Den Haag. Het werd, zoals eigenlijk altijd het geval is bij deze bijeenkomsten, een geanimeerde bijeenkomst. Net als tijdens eerdere bijeenkomsten wezen de aanwezige leden op privacyvraagstukken in het onderwijs. Dan gaat het vooral over archivering van rapportage en over het feit dat dossiers van individuele leerlingen vaak inzichtelijk zijn voor medewerkers op school of in het samenwerkingsverband die hier geen toegang toe zouden moeten hebben. Maar vergelijkbare vragen leven bij professionals in jeugdhulp, waar privacygevoelige gegevens worden gedeeld met gemeenten, met professionals in een wijkteam die zelf niet zijn gehouden aan een beroepscode of in overleggen tussen scholen en gemeenten. Of er ook overleg met de VNG hierover was. Ja zeker! En hoe zit het met het delen van gegevens bij een verhuizing van de ene gemeente naar de andere? En wat als een huisarts naar een instelling voor jeugdhulp verwijst voor een diagnose dyslexie, terwijl de vraag eigenlijk bij onderwijs hoort, omdat het eigenlijk gaat om behoefte aan een intelligentietoets. Vragen die illustreren waar onze leden in de praktijk tegen aan lopen en waarop wij als NVO antwoord willen geven. Soms is dat antwoord er niet meteen en moeten we daarover in overleg met andere partners.

 

Dat gebeurde woensdag, toen we als NVO deze signalen inbrachten bij de PO-raad en de VO-raad. We vonden eigenlijk direct gehoor. Maar natuurlijk ook informatieve vragen: wijkt de beroepscode af van de reguliere regelgeving over privacy? Zo nee, dan zou betekenen dat scholen zich niet aan de wetgeving houden en dan kunnen de Raden hen daarop wijzen. De Raden hebben al een handreiking over privacy, waarop wij onze leden weer kunnen wijzen. Dat helpt hen om gesprekken binnen scholen en samenwerkingsverbanden aan te gaan. De Raden hebben behoefte aan concrete signalen en de aantallen waarin dit voorkomt om dit op de agenda te zetten. Die gaan wij leveren en daarvoor doen we natuurlijk een beroep op u. We zijn als NVO heel positief over de ruimte die er is om aandacht voor dit thema te krijgen. Maar natuurlijk moet het nog wel gebeuren.

 

En dan het kwaliteitsstatuut. Maandag werd het openbaar door reacties van de veldpartijen. Het is nu ook opgenomen in het register van het Zorginstituut Nederland. We regelden als NVO o.a. een overgangsbepaling voor cliënten die gedurende hun behandeling 18 jaar worden en we hopen dat die bepaling uitvoerbaar zal zijn. Daarvoor hebben wij samen met het NIP de nodige input geleverd. De orthopedagoog generalist wordt daarnaast expliciet genoemd in de Toelichting. Omdat BIG-registratie zelfs voor een experimenteerartikel voorwaarde is, ontstaat echter vanaf 2017 een continuïteitsvraagstuk voor andere groepen cliënten, die orthopedagogen generalist nu in de ggz behandelen, zoals de groep 18-25 jarigen. Daarom roepen wij de minister op daarvoor alsnog een voorziening te treffen.

 

Tot volgende week.

 

M