Veel ouders naar huisarts bij zorgen over gedrag of ontwikkeling kind, voortgang OG in de BIG en een Utrechtse zaal vol pedagogisch alumni.

Zondag 20 november 216. Op verschillende plekken en momenten werd afgelopen week gedebatteerd over de jeugdhulp. Bij de begrotingsbehandeling van VWS en ook bij een ontmoeting, woensdagavond, in Nieuwspoort, in de reeks Jeugdpoort. Veel wethouders bij die laatste bijeenkomst. Een goed teken, dat de betrokkenheid van gemeentes illustreert. Ook veel beelden van gemeenten en ggz over en weer. Er valt nog wel wat te overbruggen. Maar vooral heel veel spraakverwarring over het feit dat veel ouders met zorgen over het gedrag of de ontwikkeling van hun kind naar de huisarts gaan. Sommigen interpreteren dit als een sluiproute of als een indicatie van toename van zorg. Geen van beiden is waar; de huisarts is in het jeugdstelsel één van de actoren die zelf zorg kan verlenen of kan doorverwijzen. Geen sluiproute dus. Er zijn indicaties dat een praktijkondersteuner Jeugd bij en huisarts zorg kan bieden die ouders en kinderen snel helpt en doorverwijzing voorkomt. Geen toename van zorg dus. Het staat of valt wel met de juiste expertise. Dat is nog een ‘dingetje’.

Dat de aandacht op dit moment zo verschuift naar de huisarts zegt misschien ook iets over het gebrek aan expertise bij de wijkteams. De NVO pleit al jaren voor de inzet van hoogwaardige expertise in wijkteams, juist aan ‘de voorkant’, waar kinderen en hun ouders worden beoordeeld en, om het duur te zeggen, triage plaats vindt. Het is duidelijk dat we met z’n allen iets moeten met die expertise in de jeugdhulp; bij de wijkteams en bij de huisarts.

Ook ontwikkelingen in het dossier OG in de BIG, deze week. Achter de schermen wordt hard nagedacht en gewerkt. Afgelopen week kwamen, op initiatief van het College van de FGzPt, dat advies geeft aan het ministerie van VWS, de vier beroepsverenigingen en dat College samen. Onderwerp van gesprek was de uitwerking van het wetsvoorstel in de regelgeving die de opleidingen regelt. Daar lagen nog een paar fundamentele vragen te beantwoording voor. Zoals de vraag of in de opleiding tot gz-psycholoog nog pedagogische handelingen thuis horen, als er een aparte opleiding orthopedagoog generalist komt. En of in de toekomst masters die een opleiding psychologie of pedagogiek hebben gedaan, toegang hebben tot de basisberoepen die de Wet BIG regelt. Of dat bijvoorbeeld iemand die een master pedagogiek heeft afgerond, geen toegang meer heeft tot de opleiding gz-psycholoog. De NVO is voor een heldere afbakening van de opleidingen, maar vindt niet dat dit zo ver moet gaan dat de studiekeuze die jonge mensen op hun 18e maken, vier jaar later tot zulke belemmeringen kan leiden.

Ook het ministerie is nu aan het uitwerken, maken we op uit vragen die naar ons toekomen. Het wetsvoorstel wordt na de jaarwisseling verwacht; dan start de internetconsultatie, de eerste stap in de formele route die het wetsvoorstel door moet.

Donderdagavond was ik uitgenodigd bij een alumnibijeenkomst van de Universiteit Utrecht. Een grote opkomst in een informele ruimte die een groot café op de Uithof biedt. De NVO mag zich, in ieder geval in dat gezelschap, verheugen in een heel grote bekendheid en een groot percentage leden. Veel vragen over werkervaringsplekken en over eventuele verschillen tussen registratie bij de NVO en bij SKJ. Blij verrast was ik dat tweederde van de alumni registratie (of lidmaatschap) NVO meerwaarde vond hebben, ondanks die externe registratie. En ook hier dezelfde discussie over de positie van de huisarts in de jeugdhulp en over demedicalisering. Het leeft...

Kom naar onze special over de geactualiseerde beroepscode tijdens onze algemene ledenvergadering op 15 december!  U kunt zich via onze website inschrijven.

Tot volgende week,

 

M