Van thuiszittende leerlingen tot vakantie

Donderdag 16 juli 2020 | Thuiszittende leerlingen, de beroepenstructuur, de OG in de BIG, het regiebehandelaarschap, verhuisd, techniek en op vakantie. Daarover gaat dit laatste bericht voor de zomer. 

De coronacrisis bracht de klad in mijn weekberichten. Er zijn wel belangrijkere dingen dan wat ik te melden heb, dacht ik. Dat denk ik nog steeds, maar dat gezegd hebbende: voor u als lid kan het, met alle relativering vandien, toch wel relevant zijn wat er zoals bij de NVO gebeurt. Dus sluit ik dit eerste half jaar van 2020 af met iets dat op mijn gewone weekbericht lijkt.

We zijn er al jaren mee bezig: wat kan onze beroepsgroep doen om leerlingen, hun ouders en hun leerkrachten te helpen als er ‘moeilijke onderwijssituaties’ ontstaan? Oudervereniging Balans en de Nederlandse Vereniging voor Autisme bevestigen ons in ons beeld dat orthopedagogen, met juist hún wetenschappelijk onderbouwde expertise over opvoedingsrelaties, daar nog veel meer in kunnen betekenen dan we nu al doen. Dat leidt tot nieuwe samenwerkingsmogelijkheden. In nauwe samenspraak met de Stichting Onderwijsgeschillen gaven we een onderzoeksinstituut de opdracht om te onderzoeken wat uitspraken van de Geschillencommissie passend onderwijs ons kunnen leren over wat helpt. En ook wat niét helpt.

Intussen leggen we de laatste hand aan de beroepenstructuur voor orthopedagogische zorg. De voortdurende ontwikkeling van vakbekwaamheid van onze leden, de erkenning van het hele brede palet van bewezen-effectieve pedagogische interventies en daarmee ook de duiding van specifieke deskundigheden die orthopedagogen gedurende hun loopbaan ontwikkelen zijn er elementen van. We verwachten u kort na de zomer te laten zien hoe dat er concreet uit ziet.

Ruim 1500 orthopedagogen-generalist registreerden zich het afgelopen half jaar in het BIG-register. Soms gehinderd door de coronacrisis, omdat de vereiste documenten een waarmerk door universiteiten vergde en die universiteiten gesloten waren. We kregen talloze leden aan de telefoon die we zo goed mogelijk probeerden te helpen en we bouwden een goede relatie op met het CIBG, het orgaan dat het register beheert. Inmiddels is ook de herregistratieregeling voor de BIG-registreerde orthopedagoog-generalist bekend.

We publiceerden op social media artikelen van orthopedagogen-generalist die tot hun verbijstering nog geen regiebehandelaar in de ggz 18+ kunnen zijn. Afgelopen week ontvingen we het voorstel van het Zorginstituut Nederland voor een alternatief model. Het voorstel is veel meer competentiegericht dan het huidige Kwaliteitsstatuut. Dat spreekt ons als NVO aan. Maar er zijn veel uitwerkingsvragen. Het bestuur zal na de zomer zijn standpunt bepalen en dat delen met P3NL. Intussen blijft onverlet het feit dat onze beroepsgroep bij uitstek vakbekwaam is om een bijdrage te kunnen leveren aan zorg voor specifieke cliëntgroepen waarvoor lange wachtlijsten bestaan; denk aan hulp aan cliënten met een aandoening in het autistisch spectrum, aan cliënten met een licht verstandelijke beperking en psychische problemen en aan behandeling van hele gezinnen. Is er, terwijl we ons gaan verdiepen in een alternatief model voor het Kwaliteitsstatuut, een overgangsbepaling te bedenken waarmee onze beroepsgroep daar toch zo snel mogelijk op kan worden ingezet? Kunnen we ook kwantitatief onderbouwen wat wij kunnen bieden? Dat gaan we in ieder geval proberen, deze zomer.

We zijn verhuisd! En we zijn heel blij met en trots op onze nieuwe ruimte, die uitnodigt tot ontmoeting en overleg, tot samenwerking. Het pand verdient dat we er allemaal weer zijn. En dat we er leden kunnen ontvangen. Enkelen van ons werken er al weer regelmatig, maar dat doen we nog niet allemaal. We hopen dat we na de zomer steeds meer kunnen gaan werken zoals we dat gewend zijn. Hoewel we zeker alles wat we de afgelopen maanden hebben geleerd over elkaar digitaal ontmoeten zullen meenemen.

Bij alles wat er digitaal kan moet de techniek je niet in de steek laten. Bij mij zelf liet dat afgelopen weken nogal eens te wensen over: een mobiele telefoon die in de vijver van mijn tuin viel, een laptop waarvan het toetsenbord wispelturig werd, eindelijk een los beeldscherm geïnstalleerd op mijn thuiswerkplek, beretrots dat het me was gelukt het scherm te delen en na twee weken moest ik aanzien dat dat scherm langzaam zwart werd en niet meer wilde bijkomen. Last  but not least, aankomen op een op dat moment toevallig helemaal verlaten kantoor, waar ’s avonds een bestuursvergadering plaats vindt en waar je nog gauw even een paar dingen wilt  doen en dan moeten constateren  dat het hele internet er uit ligt. Het zijn van die dingen die je er soms niet bij kunt hebben. En dan komt een collega die vlak bij woont spontaan naar kantoor fietsen om je te helpen. Van die dingen. Techniek is maar techniek, mensen zijn mensen.

En die mensen ga ik voor een paar weken verlaten. In het volste vertrouwen dat ik hen na de zomer gezond en wel, klaar om er weer tegen aan te gaan, terugzie. En in het volste vertrouwen dat een aantal van hen, als ik weg ben, fier het net verbouwde fort zal houden.

Een fijne zomer en tot na mijn vakantie.

M