Van een afstand in beweging brengen

Zondag 12 mei. Ook het ‘klasje’ ambassadeurs jeugdhulp gaat van zich laten horen in de inmiddels brede maatschappelijke discussie over de financiering van die jeugdhulp. Heel goed, want het is belangrijk dat professionals zelf verwoorden wat ze graag zouden willen doen, maar nu vaak niet kunnen doen. Door gebrek aan menskracht en middelen. En wat betreft OG in de BIG: niets staat de Kamer nu mee in de weg om de aanpassingswet Zorg en Dwang te behandelen. Behalve tijd natuurlijk.

Dit jaar is een ambassadeursklasje van start gegaan. Een stuk of vijftien professionals die graag  ambassadeurs van de jeugdhulp willen zijn in politieke en maatschappelijke debatten. Het klasje maakt in de loop van dit jaar kennis met politieke en bestuurlijke actoren en krijgt scholing in bijvoorbeeld presentatietechnieken. Elk van de deelnemers heeft een coach. Ook ik ben zo’n coach. Leuk om te doen en voor mij een manier om, naast alle contacten met onze eigen leden, te horen hoe het in de praktijk gaat, in dit geval met jeugd- en gezinswerkers. En dat is illustratief voor de discussie die nu speelt: over tekorten aan middelen en aan mensen. Veel te laat kreeg ik vrijdag een brainwave: dit is hét momentum voor het klasje om van zich te laten horen! Dus ik mailde mijn coachee, met excuses dat ik er niet eerder aan had gedacht. Laat nou net dat klasje bij elkaar zijn! En ze hebben het meteen opgepakt. Via de NVO zullen we natuurlijk dat wat zij inbrengen verspreiden. En vooral: ons er voor inzetten dat de verhalen die zij te vertellen hebben politiek doordringen; landelijk en regionaal.

Na het opleidingsbesluit, dat een kleine twee weken geleden in Internetconsulatie ging, bood minister De Jonge afgelopen week ook de zogeheten Nota naar aanleiding van Verslag over de Wet Zorg en Dwang  aan de Tweede Kamer aan. We schreven er al over in onze nieuwsbrief van vrijdag. De Kamer heeft dat Verslag nodig om het wetsvoorstel te behandelen. Mooi om terug te zien hoezeer VWS zich heeft verdiept in wat onze beroepsgroep kan en doet. Al staat er toch nog hier en daar een feitelijke onjuistheid in. Voor de sector langdurige zorg in het algemeen en voor onze beroepsgroep in het bijzonder is het belangrijk dat de Kamer het wetsvoorstel snel behandelt. Maar daar gaat de Kamer zelf over. Als NVO zijn wij inmiddels druk met de signalen die we binnen krijgen over het Opleidingsbesluit zelf en de consequenties daarvan. Er valt nog wel wat aan te verbeteren, zo hier en daar en dat  vergt uiteraard afstemming met de hoofdopleiders en soms ook met VWS.

En gossie, gaat de NS precies staken op de dag dat wij als bestuur en bureau een strategiemiddag hebben gepland. Ook om die reden duimen dat ze er eerder onderling uitkomen.

 

Tot volgende week,

 

M